На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0313 Долни чифлик

031300001
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ПГСС"Ив.Мичурин", ул."Сокачев" №4
031300002
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, НЧ "Изгрев", ул."Камчия" №2
031300003
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15
031300004
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15
031300005
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, НЧ"Баръш-2004", ул."23-ти септември" №1
031300006
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15
031300007
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15
031300008
С.ПЧЕЛНИК, ОУ "Христо Ботев", ул."П.Хилендарски" №19
031300009
С.ПЧЕЛНИК, ОУ "Христо Ботев", ул."П.Хилендарски" №19
031300010
С.ВЕНЕЛИН, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
031300011
С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ОУ "П. Хилендарски", ул."Орловец" №2
031300012
С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ОУ "П. Хилендарски", ул."Орловец" №2
031300013
С.ГРОЗДЬОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул."Ленин" №10
031300014
С.ГРОЗДЬОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул."Ленин" №10
031300015
С.ГРОЗДЬОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул."Ленин" №10
031300016
С.НОВА ШИПКА, Сграда на общ. администрация
031300017
С.КРИВИНИ, НЧ "Светлина"
031300018
С.СОЛНИК, Сграда на общ. администрация
031300019
С.БЪРДАРЕВО, Сграда на читалище
031300020
С.ГОЛИЦА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
031300021
С.БУЛАИР, Сграда на бивше кметство
031300022
С.ДЕТЕЛИНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" (бивше НУ)
031300023
С.СТАРО ОРЯХОВО, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Св.Св.Кирил и Методий" №36
031300024
С.СТАРО ОРЯХОВО, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Св.Св.Кирил и Методий" №36
031300025
С.СТАРО ОРЯХОВО, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Св.Св.Кирил и Методий" №36
031300026
С.НОВО ОРЯХОВО, НЧ "Елин Пелин"
031300027
С.ШКОРПИЛОВЦИ, НЧ "Пробуда"
031300028
С.РУДНИК, НЧ "Хаджи Димитър"
031300029
С.ЮНЕЦ, Сграда на общ. администрация

Секция №

ОИК 0313 Долни чифлик