На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0621 Криводол

062100001
ГР.КРИВОДОЛ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий" - ет.1, ул. "Г. Димитров" №78
062100002
ГР.КРИВОДОЛ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий" - ет.1, ул. "Г. Димитров" №78
062100003
ГР.КРИВОДОЛ, Сградата на Културен дом - ул."Освобождение" №11
062100004
ГР.КРИВОДОЛ, Бивша ДГ "Радост" - ет. 1, ул. "Райна Княгиня" №1
062100005
С.БАУРЕНЕ, Читалището - Здравен център, ул."Хр. Ботев" №2, ет. 1
062100006
С.БОТУНЯ, Салона на Кметството, ул. "Г. Димитров" №29
062100007
С.ГАЛАТИН, Пенсионерски клуб, ул. "Г. Димитров" №20а, ет.1
062100008
С.ГЛАВАЦИ, Кметството, ул. "Ленин" №1, ет.1
062100009
С.ГОЛЕМО БАБИНО, Кметството, ул."Борис Станчев" №2, ет.1
062100010
С.ГРАДЕШНИЦА, Пенсионерския клуб, ул. "Мир" №46
062100011
С.ДОБРУША, Пенсионерския клуб, ул."Георги Димитров" №21
062100012
С.КРАВОДЕР, Пенсионерския клуб, ул. "Гаврил Генов" №2
062100013
С.ЛЕСУРА, ОУ "Васил Левски", ул. "Георги Димитров" №16
062100014
С.ОСЕН, Пенсионерския клуб, ул. "Г. Димитров" №22, ет.1
062100015
С.ПУДРИЯ, Салона на Кметството, ул. Г. Димитров" №49
062100016
С.РАКЕВО, Читалището, ул."Г.Димитров", ет.1
062100017
С.УРОВЕНЕ, Пенсионерския клуб, ул. "Ленин" №17, ет.1
062100018
С.ФУРЕН, Пенсионерски клуб, ул. "Христо Ботев" №5

Секция №

ОИК 0621 Криводол