На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2024 Твърдица

202400001
ГР.ТВЪРДИЦА, ул. "Княз Борис I" №34
202400002
ГР.ТВЪРДИЦА, пл. "Свобода" №8
202400003
ГР.ТВЪРДИЦА, пл. "Свобода" №8
202400004
ГР.ТВЪРДИЦА, ул. "Нов живот" №1
202400005
ГР.ТВЪРДИЦА, ул. "Княз Борис I" №44
202400006
ГР.ТВЪРДИЦА, ул. "Княз Борис I" №44
202400007
ГР.ТВЪРДИЦА, ул. "Йордан Йовков" №29
202400008
С.ОРИЗАРИ, ул. "Г.Димитров" №20 - Читалище "Пробуда-1928"
202400009
С.СБОРИЩЕ, ул. "Георги Димитров" №10
202400010
С.СБОРИЩЕ, ул. "Георги Димитров" №10
202400011
ГР.ШИВАЧЕВО, ул. "Деньо Еленски" №5
202400012
ГР.ШИВАЧЕВО, ул. "Деньо Еленски" №5
202400013
ГР.ШИВАЧЕВО, ул. "Деньо Еленски" №5
202400014
ГР.ШИВАЧЕВО, ул. "Деньо Еленски" №5
202400015
С.ЧЕРВЕНАКОВО, ул. "Георги Димитров" №28
202400016
С.БЛИЗНЕЦ, Сградата на читалището
202400018
С.БОРОВ ДОЛ, ЖК "Миньор" №27, ет.1
202400019
С.ЖЪЛТ БРЯГ, пл. "Свобода" №1 - Ритуална зала
202400020
С.БЯЛА ПАЛАНКА, ул. "Георги Димитров" №47

Секция №

ОИК 2024 Твърдица