На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0420 Лясковец

042000001
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, НУ "Цани Гинчев", ул. Петър Оджаков №1
042000002
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, НУ "Цани Гинчев", ул. Петър Оджаков №1
042000003
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, НУ "Цани Гинчев", ул. Петър Оджаков №1
042000005
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус I на СУ " Максим Райкович", пл. Възраждане №7
042000006
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус I на СУ " Максим Райкович", пл. Възраждане №7
042000007
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус I на СУ " Максим Райкович", пл. Възраждане №7
042000009
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус II на СУ " Максим Райкович", ул.Манастирска №2
042000010
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Бивше НУ "Никола Козлев", ул. Никола Козлев №76
042000011
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Клуб на пенсионера "Зора", ул. Трети март №14
042000012
ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Бивше НУ "Никола Козлев", ул. Никола Козлев №76
042000014
С.ДРАГИЖЕВО, Читалище Развитие-1894, ул. Васил Левски №6
042000015
С.МЕРДАНЯ, Пенсионерски клуб Надежда, пл. Свобода №9Б
042000016
С.КОЗАРЕВЕЦ, Старото читалище, ул. Васил Левски №36
042000018
С.ДОБРИ ДЯЛ, Автоспирка, пл. Възраждане №5
042000019
С.ДЖУЛЮНИЦА, Обединено училище "П. Р. Славейков", ул. Стефан Стамболов №1
042000020
С.ДЖУЛЮНИЦА, Обединено училище "П. Р. Славейков", ул. Стефан Стамболов №1

Секция №

ОИК 0420 Лясковец