На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2317 Елин Пелин

231700001
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост" №3
231700002
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",бул."Витоша" №3
231700003
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",бул."Витоша" №3
231700004
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост" №3
231700005
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост" №3
231700006
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост" №3
231700007
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",бул."Витоша" №3
231700009
С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, ОУ"СТЕФАН СТЕФАНОВ", ул."Стефан Стефанов" №7
231700010
С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, ОУ"СТЕФАН СТЕФАНОВ", ул."Стефан Стефанов" №7
231700011
С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул. "Левски" №7
231700012
С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул. "Левски" №7
231700013
С.НОВИ ХАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №1
231700014
С.НОВИ ХАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №1
231700015
С.ГАБРА, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Христо Ботев" №16
231700016
С.ГАБРА, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Христо Ботев" №16
231700017
С.РАВНО ПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", ул."Васил Левски" №2
231700018
С.РАВНО ПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", ул."Васил Левски" №2
231700019
С.МУСАЧЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", пл."Възраждане"
231700020
С.ГРИГОРЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ"
231700021
С.СТОЛНИК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
231700022
С.ЕЛЕШНИЦА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН 1929"
231700023
С.КРУШОВИЦА, КМЕТСТВОТО пл. "Сред село" №2
231700024
С.ЧУРЕК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
231700025
С.ПЕТКОВО, КМЕТСТВОТО
231700026
С.ЛЕСНОВО, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, ул."Осма" №2
231700027
С.ЛЕСНОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЕЗСМЪРТИЕ", ул."Девета" №4
231700028
С.ДОГАНОВО, ОУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
231700029
С.ОГНЯНОВО, КМЕТСТВОТО
231700030
С.КАРАПОЛЦИ, КМЕТСТВОТО
231700031
С.БОГДАНЛИЯ, КМЕТСТВОТО
231700032
С.ГОЛЕМА РАКОВИЦА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"
231700033
С.НОВИ ХАН, Търговски център - II етаж, ул."Местност Милковица"

Секция №

ОИК 2317 Елин Пелин