На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0201 Айтос

020100001
ГР.АЙТОС, СУ "Никола Вапцаров"
020100002
ГР.АЙТОС, СУ "Никола Вапцаров"
020100003
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев"
020100004
ГР.АЙТОС, Клуб на пенсионера на ул."Станционна" №44
020100005
ГР.АЙТОС, СУ "Никола Вапцаров"
020100006
ГР.АЙТОС, СУ "Никола Вапцаров"
020100007
ГР.АЙТОС, ЦДГ "Радост"
020100008
ГР.АЙТОС, ЦДГ "Радост"
020100009
ГР.АЙТОС, Клуб на ул."Паркова" 52
020100010
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев"
020100011
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев"
020100012
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев"
020100013
ГР.АЙТОС, Ритуална зала на община Айтос
020100014
ГР.АЙТОС, Малка заседателна зала на Общината
020100015
ГР.АЙТОС, Заседателна зала на Общината
020100016
ГР.АЙТОС, OЦСЗУ на ул."Гурко" №3
020100017
ГР.АЙТОС, ОУ "Атанас Манчев" /бивше училище "Д-р Петър Берон"/
020100018
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев" /бивше училище "Кирил и Методий"/
020100019
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев" /бивше училище "Кирил и Методий"/
020100020
ГР.АЙТОС, ОУ "Атанас Манчев"
020100021
ГР.АЙТОС, ОУ "Атанас Манчев"
020100022
ГР.АЙТОС, ОУ "Атанас Манчев" /бивше училище "Д-р Петър Берон"/
020100023
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев"
020100024
ГР.АЙТОС, СУ "Христо Ботев"
020100025
ГР.АЙТОС, ЦДГ "Калина Малина"
020100026
ГР.АЙТОС, ОУ "Атанас Манчев"
020100027
ГР.АЙТОС, СУ "Никола Вапцаров"
020100028
ГР.АЙТОС, СУ "Никола Вапцаров"
020100029
ГР.АЙТОС, ДГ "Калина Малина"
020100030
ГР.АЙТОС, ОУ "Атанас Манчев"
020100031
С.ЛЯСКОВО, Клуба на кметство
020100032
С.ЗЕТЬОВО, Клуба на кметство
020100033
С.МАЛКА ПОЛЯНА, Младежки клуб
020100034
С.КАРАНОВО, Клуб в Кметството
020100035
С.СЪДИЕВО, Ритуална зала - кметство
020100036
С.МЪГЛЕН, ОУ "Христо Ботев"
020100037
С.ДРЯНКОВЕЦ, Ритуална зала кметство
020100038
С.ПЕЩЕРСКО, Читалище
020100039
С.ЧЕРНА МОГИЛА, Детска градина
020100040
С.ПИРНЕ, Читалище "Пробуда"
020100041
С.КАРАГЕОРГИЕВО, ОУ "Кирил и Методий"
020100042
С.ПОЛЯНОВО, Младежки клуб
020100043
С.ЧУКАРКА, Детска градина
020100044
С.ЧЕРНОГРАД, Читалище
020100045
С.РАКЛИНОВО, Клуб кметство
020100046
С.ТОПОЛИЦА, ОУ "Светлина"
020100048
С.КАРАГЕОРГИЕВО, ОУ "Кирил и Методий"
020100049
С.МЪГЛЕН, ОУ "Христо Ботев"

Секция №

ОИК 0201 Айтос