На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2630 Стамболово

263000001
С.СТАМБОЛОВО, Сградата на СОУ-Стамболово
263000002
С.БАЛКАН, Кметството
263000003
С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ, Кметството
263000004
С.ВОДЕНЦИ, Кметството
263000005
С.ВОЙВОДЕНЕЦ, Кметството
263000006
С.ГЛЕДКА, Кметството
263000007
С.ГОЛОБРАДОВО, Кметството
263000008
С.ГОЛЯМ ИЗВОР, Кметството
263000009
С.ДОЛНО БОТЕВО, Кметството
263000010
С.ДОЛНО ПОЛЕ, Кметството
263000011
С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, Кметството
263000012
С.ЖЪЛТИ БРЯГ, Сградата на Читалището
263000013
С.ЗИМОВИНА, Кметството
263000014
С.КЛАДЕНЕЦ, Кметството
263000015
С.КРАЛЕВО, Кметството
263000016
С.ЛЯСКОВЕЦ, Сграда на ЦДГ-с.Лясковец
263000017
С.МАДЖАРИ, Кметството
263000018
С.МАЛЪК ИЗВОР, Кметството
263000019
С.ПОПОВЕЦ, Кметството
263000020
С.ПЧЕЛАРИ, Кметството
263000021
С.ПЪТНИКОВО, Кметството
263000022
С.РАБОВО, Кметството
263000023
С.СВЕТОСЛАВ, Кметството
263000024
С.СИЛЕН, Кметството
263000025
С.ТЪНКОВО, Сградата на читалището
263000026
С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА, Сградата на читалището

Секция №

ОИК 2630 Стамболово