На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2355 Пирдоп

235500001
ГР.ПИРДОП, ул."Георги Бенковски" №24
235500002
ГР.ПИРДОП, ул. "Цар Освободител" №72
235500003
ГР.ПИРДОП, пл. "Тодор Влайков" №4
235500004
ГР.ПИРДОП, Ул. "Здравец" №24
235500005
ГР.ПИРДОП, ул. "Златьовица" №2
235500006
ГР.ПИРДОП, ул. "Цар Освободител" №47
235500007
ГР.ПИРДОП, ул. "Димитър Савов" №41
235500008
ГР.ПИРДОП, ул. "Стефан Стамболов" №99
235500009
ГР.ПИРДОП, ул. "Димитър Савов" №41
235500010
ГР.ПИРДОП, ул. "Цар Освободител" №72
235500011
ГР.ПИРДОП, ул. "Княз Александър Батенберг" №1
235500012
С.ДУШАНЦИ, пл. "Свобода" №1

Секция №

ОИК 2355 Пирдоп