На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1622 Пловдив

162201001
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - голяма сграда ул.Иван Вазов №19
162201002
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - голяма сграда ул.Иван Вазов №19
162201003
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - голяма сграда ул.Иван Вазов №19
162201004
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - малка сграда ул.Иван Вазов №35
162201005
ГР.ПЛОВДИВ, Пр. гим. по вътрешна арх. и дървообработване Хр.Ботев ул.Гладстон №70
162201006
ГР.ПЛОВДИВ, Пр. гим. по вътрешна арх. и дървообработване Хр.Ботев ул.Гладстон №70
162201007
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - малка сграда ул.Иван Вазов №35
162201008
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - малка сграда ул.Иван Вазов №35
162201009
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул.Захари Стоянов №86
162201010
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул.Захари Стоянов №86
162201011
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул.Захари Стоянов №86
162201012
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5
162201013
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5
162201014
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул.Захари Стоянов №86
162201015
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул.Захари Стоянов №86
162201016
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5
162201017
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5
162201018
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А
162201019
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А
162201020
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А
162201021
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А
162201022
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А
162201023
ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2
162201024
ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2
162201025
ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2
162201026
ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2
162201027
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201028
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201029
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201030
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201031
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201032
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201033
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201034
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201035
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201036
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46
162201037
ГР.ПЛОВДИВ, Проф.гимназия по електротехника и електроника бул.Пещерско шосе №26
162201038
ГР.ПЛОВДИВ, Проф.гимназия по електротехника и електроника бул.Пещерско шосе №26
162201039
ГР.ПЛОВДИВ, Проф.гимназия по електротехника и електроника бул.Пещерско шосе №26
162201040
ГР.ПЛОВДИВ, Проф.гимназия по електротехника и електроника бул.Пещерско шосе №26
162201041
ГР.ПЛОВДИВ, Проф.гимназия по електротехника и електроника бул.Пещерско шосе №26
162201042
ГР.ПЛОВДИВ, Проф.гимназия по електротехника и електроника бул.Пещерско шосе №26
162201043
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Кочо Честименски ул.Севастопол №28
162201044
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Кочо Честименски ул.Севастопол №28
162201045
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201046
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201047
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201048
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201049
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201050
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201051
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201052
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13
162201053
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18
162201054
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18
162201055
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18
162201056
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18
162201057
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18
162201058
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201059
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201060
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201061
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201062
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201063
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201064
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201065
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201066
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201067
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201068
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201069
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48
162201070
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201071
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201072
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201073
ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2
162201074
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201075
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201076
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201077
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201078
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ "Душо Хаджидеков" ул. Богомил №32
162201079
ГР.ПЛОВДИВ, ДГ Малкият принц ул.Леонардо Да Винчи №47
162201080
ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2
162201081
ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2
162201082
ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2
162201083
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201084
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201085
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201086
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201087
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201088
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201089
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37
162201090
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Любен Каравелов сграда 1, ул.Бранислав Велешки №2
162201091
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Любен Каравелов сграда 1, ул.Бранислав Велешки №2
162201092
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Княз Александър I ул. Хан Кубрат №15
162201093
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Любен Каравелов сграда 1, ул.Бранислав Велешки №2
162201094
ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193
162201095
ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193
162201096
ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193
162201097
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Гео Милев ул.П.Р.Славейков №1
162201098
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Гео Милев ул.П.Р.Славейков №1
162201099
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Гео Милев ул.П.Р.Славейков №1
162201100
ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2
162202001
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202002
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202003
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202004
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202005
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202006
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202007
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202008
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34
162202009
ГР.ПЛОВДИВ, Общежитие на слепите - фоайе ул. Ландос №24
162202010
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202011
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202012
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202013
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202014
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202015
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202016
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202017
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202018
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202019
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202020
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1
162202021
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202022
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202023
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202024
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202025
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202026
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202027
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202028
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202029
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202030
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27
162202031
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202032
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202033
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202034
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202035
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202036
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202037
ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26
162202038
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17
162202039
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17
162202040
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17
162202041
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17
162202042
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17
162202043
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17
162202044
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202045
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202046
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202047
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202048
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202049
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202050
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202051
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202052
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202053
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57
162202054
ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1
162202055
ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1
162202056
ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1
162202057
ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1
162202058
ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1
162202059
ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1
162202060
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2
162202061
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2
162202062
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2
162202063
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2
162202064
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2
162202065
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82
162202066
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82
162202067
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82
162202068
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82
162202069
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82
162202070
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82
162203001
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42
162203002
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42
162203003
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42
162203004
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42
162203005
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42
162203006
ГР.ПЛОВДИВ, РЗИ ул. Перущица №1
162203007
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203008
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203009
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203010
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203011
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203012
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203013
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203014
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131
162203015
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203016
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203017
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203018
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203019
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203020
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203021
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203022
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203023
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203024
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31
162203025
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203026
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203027
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203028
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203029
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203030
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203031
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11
162203032
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203033
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203034
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203035
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203036
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203037
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203038
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203039
ГР.ПЛОВДИВ, РЗИ ул. Перущица №1
162203040
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Васил Левски бул. Шести септември №1
162203041
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Тодор Каблешков ул.Елена №6
162203042
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Тодор Каблешков ул.Елена №6
162203043
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Тодор Каблешков ул.Елена №6
162203044
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Тодор Каблешков ул.Елена №6
162203045
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Тодор Каблешков ул.Елена №6
162203046
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Тодор Каблешков ул.Елена №6
162203047
ГР.ПЛОВДИВ, ФИЛКАБ АД ул.Коматевско шосе №92
162204001
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204002
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204003
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204004
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204005
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204006
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204007
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204008
ГР.ПЛОВДИВ, Френска езикова гимназия ул.Вук Караджич №13А
162204009
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204010
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204011
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204012
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204013
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204014
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Панайот Волов ул.Дилянка №29
162204015
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Панайот Волов ул.Дилянка №29
162204016
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Панайот Волов ул.Дилянка №29
162204017
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204018
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204019
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204020
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204021
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204022
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204023
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204024
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204025
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204026
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204027
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204028
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204029
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204030
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Райна Княгиня ул. Полк.Сава Муткуров №40
162204031
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Димов ул.Ген.Котузов №2
162204032
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Димов ул.Ген.Котузов №2
162204033
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Панайот Волов ул.Дилянка №29
162204034
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Димов ул.Ген.Котузов №2
162204035
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Димов ул.Ген.Котузов №2
162204036
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Димов ул.Ген.Котузов №2
162204037
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204038
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204039
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204040
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204041
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204042
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204043
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204044
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204045
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204046
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204047
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204048
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204049
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204050
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204051
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204052
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204053
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204054
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204055
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204056
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204057
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204058
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204059
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1
162204060
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162204061
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162204062
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162204063
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162204064
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162204065
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162204066
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204067
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204068
ГР.ПЛОВДИВ, СУ П.К.Яворов бул.България №136
162204069
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Панайот Волов ул.Дилянка №29
162204070
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Димов ул.Генерал Котузов №2
162204071
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Христо Ботев ул.Зайчар №7
162204072
ГР.ПЛОВДИВ, ПГ КИТ ул.Никола Беловеждов №16
162204073
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Никола Вапцаров ул.Огражден №10
162205001
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови ул.Тодор Александров №14
162205002
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови ул.Тодор Александров №14
162205003
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови ул.Тодор Александров №14
162205004
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови ул.Тодор Александров №14
162205005
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови ул.Тодор Александров №14
162205006
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови ул.Тодор Александров №14
162205007
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205008
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205009
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205010
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205011
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205012
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205013
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Братя Миладинови - малка сграда ул.Даме Груев №60
162205014
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Климент Охридски ул.Прилеп №2
162205015
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Климент Охридски ул.Прилеп №2
162205016
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Климент Охридски ул.Прилеп №2
162205017
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Климент Охридски ул.Прилеп №2
162205018
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Климент Охридски ул.Прилеп №2
162205019
ГР.ПЛОВДИВ, НУ Климент Охридски ул.Прилеп №2
162205020
ГР.ПЛОВДИВ, Медицински колеж ул.Братя Бъкстон №120
162205021
ГР.ПЛОВДИВ, Медицински колеж ул.Братя Бъкстон №120
162205022
ГР.ПЛОВДИВ, Медицински колеж ул.Братя Бъкстон №120
162205023
ГР.ПЛОВДИВ, Медицински колеж ул.Братя Бъкстон №120
162205024
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205025
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205026
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205027
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205028
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205029
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205030
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205031
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Яне Сандански ул.Кичево №2
162205032
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Константин Величков ул.Бугариево №28
162205033
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Константин Величков ул.Бугариево №28
162205034
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Константин Величков ул.Бугариево №28
162205035
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Константин Величков ул.Бугариево №28
162205036
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Константин Величков ул.Бугариево №28
162205037
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Константин Величков ул.Бугариево №28
162205038
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ - малка сграда ул. Чорлу №20
162205039
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ - малка сграда ул. Чорлу №20
162205040
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ - малка сграда ул. Чорлу №20
162205041
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ - малка сграда ул. Чорлу №20
162205042
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205043
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205044
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205045
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205046
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205047
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205048
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205049
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205050
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205051
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205052
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Константин Кирил Философ ул.Георги Кондолов №44а
162205053
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев - физкултурен салон ул.Кузман Шапкарев №1
162205054
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205055
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205056
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205057
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205058
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205059
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205060
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205061
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205062
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205063
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205064
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205065
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205066
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205067
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205068
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205069
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205070
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1
162205071
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205072
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205073
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205074
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205075
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205076
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205077
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205078
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205079
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205080
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205081
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205082
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205083
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205084
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205085
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Стоян Михайловски ул.Константин Геров №45
162205086
ГР.ПЛОВДИВ, Дом за стари хора Свети Василий Велики ул.Коматевско шосе №28
162205087
ГР.ПЛОВДИВ, Дом за стари хора Свети Василий Велики ул.Коматевско шосе №28
162205088
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205089
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205090
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205091
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205092
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205093
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205094
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162205095
ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Захари Стоянов - Коматево ул.Коматевско шосе №137
162206001
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206002
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206003
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206004
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206005
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206006
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206007
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206008
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206009
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206010
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206011
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206012
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206013
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206014
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206015
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206016
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206017
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206018
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206019
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206020
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Черноризец Храбър ЖК Тракия, ул.Съединение №9
162206021
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206022
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206023
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206024
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206025
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206026
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206027
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206028
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206029
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206030
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206031
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206032
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206033
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206034
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206035
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206036
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Димитър Матевски ЖК Тракия, ул.Съединение №26
162206037
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206038
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206039
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206040
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206041
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206042
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206043
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206044
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206045
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206046
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206047
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206048
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206049
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206050
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206051
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206052
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206053
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206054
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Софроний Врачански ЖК Тракия, ул.Съединение №53
162206055
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206056
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206057
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206058
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206059
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206060
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206061
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206062
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206063
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206064
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206065
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206066
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206067
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206068
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206069
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206070
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206071
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206072
ГР.ПЛОВДИВ, СУ Свети Седмочисленици ЖК Тракия, ул.Съединение №81
162206073
ГР.ПЛОВДИВ, КСУ Св. Георги бул.Цариградско шосе №102
162206074
ГР.ПЛОВДИВ, ДПЛФУ гр.Пловдив, бул.Цариградско шосе №106

Секция №

ОИК 1622 Пловдив