На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2424 Павел баня

242400001
ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ул."Христо Ботев" №13 - СОУ"Христо Ботев" -зала
242400002
ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ул."Освобождение" №4- ЗАЛА "МЛАДОСТ"
242400003
ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ул."Освобождение" №4 - хорова зала
242400004
С.ТУРИЯ, Кметство - зала
242400005
С.ВИДЕН, кметство - клуб
242400006
С.ДОЛНО САХРАНЕ, ул."Христо Ботев" №28 -читалище-малка зала
242400007
С.ГОРНО САХРАНЕ, ул."Васил Левски" №18 -училище
242400008
С.ГОРНО САХРАНЕ, ул."Васил Левски" №18 -училище
242400009
С.АСЕН, зала - Център за соц.рехабилитация
242400010
С.СКОБЕЛЕВО, ул."Генерал Скобелев" №13 - кметство
242400011
С.ГАБАРЕВО, ул."Генерал Габарев" №41 - училище
242400012
С.ГАБАРЕВО, ул."Генерал Габарев" №57 - кметство - ритуална зала
242400013
С.ТЪРНИЧЕНИ, ул."Кунчо Кунчев" №1 - читалище
242400014
С.ТЪЖА, ул."Пионерска" №3 - училище
242400015
С.ТЪЖА, ул."Пионерска" №3 - училище
242400016
С.АЛЕКСАНДРОВО, ул."Стара планина" №1 - училище
242400017
С.АЛЕКСАНДРОВО, ул."Стара планина" №1 - училище
242400018
С.МАНОЛОВО, ул."Цар Симеон Велики" №5 - училище
242400019
С.ОСЕТЕНОВО, ул."Тракия" №7 - училище
242400020
С.ОСЕТЕНОВО, ул."Тракия" №7 - училище

Секция №

ОИК 2424 Павел баня