На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1212 Вършец

121200001
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Д.Станчев" №16а в сградата на бившето НУ "Св.Св. Кирил и Методий"
121200002
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Д.Станчев" №16а в сградата на бившето НУ "Св.Св. Кирил и Методий"
121200003
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Република" №94 в сградата на Читалище "Христо Ботев 1900"
121200004
ГР.ВЪРШЕЦ, ул. "Христо Ботев" №44 сградата на Сектор "Чистота",Пенсионерски клуб
121200005
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Цар Иван Асен II" №19 в сградата на СОУ "Иван Вазов"
121200006
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Цар Иван Асен II" №19 в сградата на СОУ "Иван Вазов"
121200007
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Република" №191 кв.Заножене в сградата на Читалище "Пробуда -1934"
121200008
ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Република" №191 кв.Заножене в сградата на Читалище "Пробуда -1934"
121200009
С.СПАНЧЕВЦИ, ул. "Георги Димитров" №21А в сградата на Кметството
121200010
С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ул."Първа" №31 в сградата на Кметството
121200011
С.ГОРНА БЕЛА РЕЧКА, ул."Първа" №63 в сградата на Кметството
121200012
С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ул."Първа" №55 в сградата на Училището-киносалон
121200013
С.ГОРНО ОЗИРОВО, ул. "Васил Левски" №27 в сградата на Кметството
121200014
С.СТОЯНОВО, ул. "Първа" №6 в сградата на Кметството
121200015
С.ЧЕРКАСКИ, ул. "Христо Ботев" №78 в сградата на Кметството
121200016
С.ДРАГАНИЦА, ул."Първа" №44А в сградата на Кметството

Секция №

ОИК 1212 Вършец