На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2307 Ботевград

230700001
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 106, ул."Стара планина" №2
230700002
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 108, ул."Стара планина" №2
230700003
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 110, ул."Стара планина" №2
230700004
ГР.БОТЕВГРАД, ТПГ"Стамен Панчев"-стая 106,ул."Захари Стоянов" №10
230700005
ГР.БОТЕВГРАД, ТПГ"Стамен Панчев"-стая 104,ул."Захари Стоянов" №10
230700006
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Никола Вапцаров" - стая 104, ул."Стефан Караджа" №3
230700007
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 105, ул."Стефан Караджа" №3
230700008
ГР.БОТЕВГРАД, ППМГ" Акад. проф.Асен Златаров"-стая 104, бул."България" №18
230700009
ГР.БОТЕВГРАД, Клуб на пенсионера "Детелина"-пл. "Незнаен войн" №3А
230700010
ГР.БОТЕВГРАД, Читалище "Христо Ботев" - централен вход, пл."Освобождение" №12
230700011
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 101, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700012
ГР.БОТЕВГРАД, Читалище "Христо Ботев" - източен вход, пл."Освобождение" №12
230700013
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 103, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700014
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 104, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700015
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 105, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700016
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 106, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700017
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 1, ул."Д-р Адриян Атанасов" №8
230700018
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 106, ул."Стефан Караджа" №3
230700019
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 107, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700020
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 108, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700021
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 2, ул."Д-р Адриян Атанасов" №8
230700022
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс-стая 110, ул."Княз Ал.Батемберг" №14
230700023
ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 3, ул."Д-р Адриян Атанасов" №8
230700024
С.РАШКОВО, Кметството, ул."Свобода" №2
230700025
С.ТРУДОВЕЦ, НЧ "Никола Ракитин 1890"- малък салон,ул."Цар Симеон І" №10
230700026
С.ТРУДОВЕЦ, ОУ"Любен Каравелов" - столова, ул."Черковна" №3
230700027
С.ТРУДОВЕЦ, Пенсионерски клуб - ул."Черковна" №3
230700028
С.ТРУДОВЕЦ, НЧ "Никола Ракитин 1890"- партер, ул."Цар Симеон І" №10
230700029
С.СКРАВЕНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - стая 1, ул. "Тодор Попов" №3
230700030
С.СКРАВЕНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - стая 2, ул. "Тодор Попов" №3
230700031
С.НОВАЧЕНЕ, ОУ"Васил Левски", - стая 1, ул."Кирил и Методий"- №2
230700032
С.НОВАЧЕНЕ, ОУ"Васил Левски", - стая 2, ул."Кирил и Методий"- №2
230700033
С.БОЖЕНИЦА, Пенсионерски клуб ул. "Севаст Огнян"-№2А
230700034
С.ЛИПНИЦА, Кметството ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №6
230700035
С.ЕЛОВ ДОЛ, Кметството ул. "Хан Крум"-№1
230700036
С.ЛИТАКОВО, ОУ "Васил Левски" - стая 2, ул. "Христо Ботев"- №9
230700037
С.ЛИТАКОВО, ОУ "Васил Левски" - стая 1, ул. "Велчова завера"- №1
230700038
С.ГУРКОВО, Кметството ул. "Генерал Гурко"-№32
230700039
С.КРАЕВО, Кметството ул. "Славополска"-№1
230700040
С.РАДОТИНА, Кметството ул. "Никола Панов"-№5
230700041
С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 1, пл."Освобождение" №4
230700042
С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 2, пл."Освобождение" №4
230700043
С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 3, пл."Освобождение" №4
230700044
С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 4, пл."Освобождение" №4

Секция №

ОИК 2307 Ботевград