На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2407 Гълъбово

240700001
ГР.ГЪЛЪБОВО, І ОУ "Св. П. Хилендарски", ул."Славянска" №17А
240700002
ГР.ГЪЛЪБОВО, Обредна зала, ул."Искър" №2
240700003
ГР.ГЪЛЪБОВО, Дом на културата "Енергетик", ул."Тунджа" №1
240700004
ГР.ГЪЛЪБОВО, Дом на културата "Енергетик", ул."Тунджа" №1
240700005
ГР.ГЪЛЪБОВО, Клуб на пенсионера, ул."Хр. Ботев" №32А
240700006
ГР.ГЪЛЪБОВО, автосервиз, ул."Ропотамо" №1
240700007
ГР.ГЪЛЪБОВО, II ОУ "Христо Ботев", ул."Хр. Ботев" №18
240700008
ГР.ГЪЛЪБОВО, СУ "Васил Левски", кв."Строител"
240700009
ГР.ГЪЛЪБОВО, СУ "Васил Левски", кв."Строител"
240700010
ГР.ГЪЛЪБОВО, Пенсионерски клуб, кв. "М. Станев"
240700011
С.МУСАЧЕВО, Клуб на пенсионера
240700012
С.РАЗДЕЛНА, Клуб на пенсионера
240700013
С.ВЕЛИКОВО, Клуб на пенсионера
240700014
С.АПРИЛОВО, Ритуална зала
240700015
С.ОБРУЧИЩЕ, Народно Читалище "Отец Паисий", ул."Партизанска" №10
240700016
С.ОБРУЧИЩЕ, Ритуална зала, ул."9-ти септември" №16А
240700017
С.МЕДНИКАРОВО, Народно Читалище "Развитие", ул."Волга" №6
240700018
С.ИСКРИЦА, Клуб на пенсионера
240700019
С.МЪДРЕЦ, Народно Читалище "Хр. Ботев", ул."Петко Матев" №16
240700020
С.ГЛАВАН, Клуб на пенсионера, ул.'Сакар" №26
240700021
С.ГЛАВАН, Ритуална зала, ул."Сакар" №34
240700022
С.ПОМОЩНИК, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 2407 Гълъбово