На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0204 Бургас

020400001
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400002
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400003
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400004
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400005
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400006
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400007
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400008
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400009
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400010
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400011
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400012
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400013
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400014
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400015
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400016
ГР.БУРГАС, ОУ "Св.Княз Борис I"
020400017
ГР.БУРГАС, Търговска гимназия
020400018
ГР.БУРГАС, Търговска гимназия
020400019
ГР.БУРГАС, Търговска гимназия
020400020
ГР.БУРГАС, ОУ "П.Р. Славейков"
020400021
ГР.БУРГАС, ОУ "П.Р. Славейков"
020400022
ГР.БУРГАС, ОУ "П.Р. Славейков"
020400023
ГР.БУРГАС, ОУ "П.Р. Славейков"
020400024
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400025
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400026
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400027
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400028
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400029
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400030
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400031
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400032
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400033
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400034
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400035
ГР.БУРГАС, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"
020400036
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400037
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400038
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400039
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400040
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400041
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400042
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400043
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400044
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400045
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400046
ГР.БУРГАС, ПГРЕ "Г.С. Раковски"
020400047
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400048
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400049
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400050
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400051
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400052
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400053
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400054
ГР.БУРГАС, СУ "Иван Вазов"
020400055
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400056
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400057
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400058
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400059
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400060
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400061
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400062
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400063
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400064
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400065
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400066
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400067
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400068
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400069
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400070
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400071
ГР.БУРГАС, ОУ "Любен Каравелов"
020400072
ГР.БУРГАС, кв.Крайморие Административна сграда
020400073
ГР.БУРГАС, кв.Крайморие Административна сграда
020400074
ГР.БУРГАС, кв.Акации - Професионална Техническа Гимназия
020400075
ГР.БУРГАС, кв.Акации - Професионална Техническа Гимназия
020400076
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400077
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400078
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400079
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400080
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400081
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400082
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400083
ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"
020400084
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
020400085
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
020400086
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
020400087
ГР.БУРГАС, Клуб на пенсионера м.с.Върли бряг
020400088
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400089
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400090
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400091
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400092
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400093
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400094
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400095
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400096
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400097
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400098
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400099
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400100
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400101
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400102
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400103
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400104
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400105
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400106
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400107
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400108
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400109
ГР.БУРГАС, ОУ "Найден Геров"
020400110
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400111
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400112
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400113
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400114
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400115
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400116
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400117
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400118
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400119
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400120
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400121
ГР.БУРГАС, СУ "Петко Росен"
020400122
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400123
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400124
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400125
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400126
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400127
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400128
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400129
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400130
ГР.БУРГАС, ОУ "Елин Пелин"
020400131
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400132
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400133
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400134
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400135
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400136
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400137
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400138
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400139
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400140
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400141
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400142
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400143
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400144
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400145
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400146
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400147
ГР.БУРГАС, СУ "Константин Петканов"
020400148
ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ "Васил Левски"
020400149
ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ "Васил Левски"
020400150
ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ "Васил Левски"
020400151
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400152
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400153
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400154
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400155
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400156
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400157
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400158
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400159
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400160
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400161
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400162
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400163
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400164
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400165
ГР.БУРГАС, СУ "Димчо Дебелянов"
020400166
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400167
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400168
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400169
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400170
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400171
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400172
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400173
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400174
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400175
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400176
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400177
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400178
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400179
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400180
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400181
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400182
ГР.БУРГАС, ОУ "Антон Страшимиров"
020400183
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400184
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400185
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400186
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400187
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400188
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400189
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400190
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400191
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400192
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400193
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400194
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400195
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400196
ГР.БУРГАС, СУ "Епископ Константин Преславски
020400197
ГР.БУРГАС, кв.Лозово Читалищен салон на Административна сграда
020400198
ГР.БУРГАС, кв.Лозово Детска градина "Коледарче"
020400199
ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ "Иван Вазов"
020400200
ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ "Иван Вазов"
020400201
ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ "Иван Вазов"
020400202
ГР.БУРГАС, кв.Ветрен ОУ "Христо Ботев"
020400203
ГР.БУРГАС, кв.Ветрен ОУ "Христо Ботев"
020400204
ГР.БУРГАС, кв.Ветрен ОУ "Христо Ботев"
020400205
ГР.БУРГАС, Вилна зона Минерални бани ул. "Черноморец" №1
020400206
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400207
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400208
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400209
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400210
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400211
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400212
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400213
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400214
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400215
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400216
ГР.БУРГАС, ОУ "Георги Бенковски
020400217
ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"
020400218
ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"
020400219
ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"
020400220
ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"
020400221
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400222
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400223
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400224
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400225
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400226
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400227
ГР.БУРГАС, ОУ "Св. Климент Охридски"
020400228
ГР.БУРГАС, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский"
020400229
ГР.БУРГАС, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский"
020400230
ГР.БУРГАС, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский"
020400231
ГР.БУРГАС, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский"
020400232
ГР.БУРГАС, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский"
020400233
ГР.БУРГАС, ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский"
020400234
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400235
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400236
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400237
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400238
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400239
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400240
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400241
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400242
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400243
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400244
ГР.БУРГАС, СУ "Йордан Йовков"
020400245
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400246
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400247
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400248
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400249
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400250
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400251
ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев"
020400252
ГР.БУРГАС, Административна сграда - V-ти км.
020400253
ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"
020400254
ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"
020400255
ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"
020400256
ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"
020400257
ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"
020400258
ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"
020400259
ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"
020400260
ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"
020400261
ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"
020400262
ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"
020400263
ГР.БУРГАС, кв.Черно море СУ "Христо Ботев"
020400264
ГР.БУРГАС, кв.Черно море СУ "Христо Ботев"
020400265
ГР.БУРГАС, кв.Черно море СУ "Христо Ботев"
020400266
ГР.БУРГАС, НУМСИ "Професор Панчо Владигеров"
020400267
ГР.БУРГАС, НУМСИ "Професор Панчо Владигеров"
020400268
ГР.БУРГАС, НУМСИ "Професор Панчо Владигеров"
020400269
ГР.БУРГАС, НУМСИ "Професор Панчо Владигеров"
020400270
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400271
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400272
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400273
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400274
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400275
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400276
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400277
ГР.БУРГАС, ОУ "Братя Миладинови"
020400278
ГР.БУРГАС, ПГТ "Професор д-р Асен Златаров"
020400279
ГР.БУРГАС, ПГТ "Професор д-р Асен Златаров"
020400280
ГР.БУРГАС, ПГТ "Професор д-р Асен Златаров"
020400281
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400282
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400283
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400284
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400285
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400286
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400287
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400288
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400289
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400290
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400291
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400292
ГР.БУРГАС, ОУ "П.К. Яворов"
020400293
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400294
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400295
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400296
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400297
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400298
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400299
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400300
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400301
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400302
ГР.БУРГАС, ОУ "Васил Априлов"
020400303
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400304
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400305
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400306
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400307
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400308
ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт
020400309
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400310
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400311
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400312
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400313
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400314
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400315
ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"
020400316
С.БРАТОВО, Читалището
020400317
С.БРЯСТОВЕЦ, Читалище "Светлина"
020400318
ГР.БЪЛГАРОВО, ОУ "Васил Левски"
020400319
ГР.БЪЛГАРОВО, ОУ "Васил Левски"
020400320
С.ДИМЧЕВО, Читалището
020400321
С.ДРАГАНОВО, Читалище "Любен Каравелов"
020400322
С.ИЗВОР, Пенсионерски клуб
020400323
С.ИЗВОРИЩЕ, Сграда на бивше ОУ "Христо Ботев"
020400324
С.МАРИНКА, Административна сграда на кметството
020400325
С.МИРОЛЮБОВО, Пенсионерски клуб
020400326
С.РАВНЕЦ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
020400327
С.РАВНЕЦ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
020400328
С.ТВЪРДИЦА, Детска градина "Чайка"
020400329
ГР.БУРГАС, Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", ул."Цар Самуил" 117

Секция №

ОИК 0204 Бургас