На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1837 Ценово

183700001
С.ЦЕНОВО, ул. "Цар Освободител" №83, ОУ "Христо Ботев" - етаж 1
183700002
С.ЦЕНОВО, ул. "Цар Освободител" №83, ОУ "Христо Ботев" - етаж 1
183700003
С.БЕЛЦОВ, ул. "Георги Димитров" №9, Кметство - етаж 1
183700004
С.ДОЛНА СТУДЕНА, ул. "Хан Аспарух" №26, ОУ "Св. Климент Охридски" - етаж 1
183700005
С.НОВГРАД, ул. "Възраждане" №34, Народно читалище "Христо Ботев - 1927" - етаж 1
183700006
С.КРИВИНА, ул. "Дунав" №27, Народно читалище "Отец Паисий - 1931" - етаж 1
183700007
С.ДЖУЛЮНИЦА, ул. "Христо Ботев" №6, Кметство - етаж 1
183700008
С.БЕЛЯНОВО, ул. "България" №10, Младежки клуб - етаж 1
183700009
С.КАРАМАНОВО, ул. "Асен Илиев" №46Б, Сграда на земеделска кооперация - етаж 1
183700010
С.ПИПЕРКОВО, ул. "П. Р. Славейков" №32А, Читалище "П. Р. Славейков - 1927" - етаж 1

Секция №

ОИК 1837 Ценово