На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0525 Макреш

052500001
С.МАКРЕШ, Читалище "Мито Марков", ул. "Георги Бенковски" №104А
052500002
С.ВЪЛЧЕК, Кметството, ул. "Четвърта" №3
052500003
С.ТОЛОВИЦА, Кметството, ул "Ленин" №20
052500004
С.ЦАР ШИШМАНОВО, Кметството, ул. "Георги Димитров" №49
052500005
С.ПОДГОРЕ, Кметството, ул. "Ленин" №1
052500006
С.РАКОВИЦА, Читалище "Надежда", ул. "Четвърта" №9
052500007
С.КИРЕЕВО, Пенсионерски клуб, ул. "Втора" №32

Секция №

ОИК 0525 Макреш