На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1236 Чипровци

123600001
ГР.ЧИПРОВЦИ, Първи етаж Културен дом, ул. "Петър Парчевич" №57
123600002
ГР.ЧИПРОВЦИ, Ритуална зала (в сградата на общината), ул. "Петър Парчевич" №45
123600003
ГР.ЧИПРОВЦИ, Стол на социален патронаж (сградата на общината)ул."Петър Парчевич" №45
123600004
С.МАРТИНОВО, Сградата на кметството (първи етаж), ул. "Трета" №14
123600005
С.ЖЕЛЕЗНА, Читалище (първи етаж), ул. "Първа" №36
123600006
С.ПРЕВАЛА, Първи етаж кметството, ул." Иван Бобанов" №13
123600007
С.ГОРНА ЛУКА, Първи етаж кметството, ул." Иван Бобанов" №50
123600008
С.МИТРОВЦИ, Втори етаж кметството, ул." Пета" №4
123600009
С.БЕЛИМЕЛ, Първи етаж кметството, ул." Двадесета" №10
123600010
С.ЧЕЛЮСТНИЦА, Втори етаж кметството, ул." Първа" №21
123600011
С.ГОРНА КОВАЧИЦА, Първи етаж кметството, ул." Първа" №41
123600012
С.РАВНА, Читалище, ул. "Първа" №2

Секция №

ОИК 1236 Чипровци