На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2524 Попово

252400001
ГР.ПОПОВО, Бивша учебна сграда на Техникум по керамика - ул."Керамик" №2
252400002
ГР.ПОПОВО, Бивша учебна сграда на Техникум по керамика - ул."Керамик" №2
252400003
ГР.ПОПОВО, Гимназия "Христо Ботев" - ул."6 септември" №3А
252400004
ГР.ПОПОВО, ОУ "Любен Каравелов"
252400005
ГР.ПОПОВО, Гимназия "Христо Ботев" - ул."6 септември" №3А
252400006
ГР.ПОПОВО, Ресурсен център - бивша сграда на ЦДГ "Люляче"
252400007
ГР.ПОПОВО, ОУ "Кл. Охридски"
252400008
ГР.ПОПОВО, ОУ "Кл. Охридски"
252400009
ГР.ПОПОВО, ЦДГ №6 в "Ливадите"
252400010
ГР.ПОПОВО, НУ "Кирил и Методий"
252400011
ГР.ПОПОВО, ЦДГ №4 до градската градина
252400012
ГР.ПОПОВО, ЦДГ №4 до градската градина
252400013
ГР.ПОПОВО, Център за социални дейности "Рила"- ул."М.Маджаров" №3
252400014
ГР.ПОПОВО, ПГ по техника и лека промишленост
252400015
ГР.ПОПОВО, ОУ "Н.Й.Вапцаров" - ул."П.Волов" №10
252400016
ГР.ПОПОВО, ПГ по Селско стопанство - ул."Раковска" №3
252400017
ГР.ПОПОВО, ПГ по Селско стопанство - ул."Раковска" №3
252400018
ГР.ПОПОВО, ПГ по Селско стопанство - ул."Раковска" №3
252400019
ГР.ПОПОВО, квартал Сеячи - Сградата на кметството
252400020
ГР.ПОПОВО, квартал Невски - Сградата на кметството
252400021
С.АПРИЛОВО, Клуб на пенсионера
252400022
С.БАБА ТОНКА, Здравна служба с.Баба Тонка
252400023
С.БЕРКОВСКИ, Ритуална зала с.Берковски
252400024
С.БРАКНИЦА, Клуб на пенсионера
252400025
С.ВОДИЦА, Пенсионерски клуб
252400026
С.ГАГОВО, Сградата на НЧ "Светлина-1905" с. Гагово
252400027
С.ГЛОГИНКА, Сградата на НЧ "Светлина - 1905" с.Глогинка
252400028
С.ГОРИЦА, Клуб на пенсионера с.Горица
252400029
С.ДОЛНА КАБДА, Сграда на кметството
252400030
С.ДРИНОВО, Сградата на пощата
252400031
С.ЕЛЕНОВО, Библиотеката към НЧ "Постоянство-1901"
252400032
С.ЗАВЕТНО, Сградата на кметството
252400033
С.ЗАРАЕВО, ОУ "СВ.СВ.Кирил и Методий"
252400034
С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, НЧ "Кирил и Методий-1927"
252400035
С.ЗВЕЗДА, НЧ "Просвета-1938"
252400036
С.КАРДАМ, НЧ "Иван Братанов-1898"
252400037
С.КАРДАМ, Пенсионерски клуб
252400038
С.КОВАЧЕВЕЦ, Сградата на кметството
252400039
С.КОЗИЦА, НЧ "Отец Паисий-1925"
252400040
С.КОНАК, НЧ "Виделина-1963"
252400041
С.ЛОМЦИ, НЧ "Пробуда-1928"
252400042
С.МАРЧИНО, Ритуална зала на читалището
252400043
С.МЕДОВИНА, Клуб на пенсионера
252400044
С.ОСИКОВО, Клуб на пенсионера
252400045
С.ПАЛАМАРЦА, НЧ "Искра-1893"
252400046
С.ПОМОЩИЦА, Пенсионерски клуб
252400047
С.ПОСАБИНА, НЧ "Самообразование-1927"
252400048
С.САДИНА, ул."Девети септември" №6 /бивша библиотека/
252400049
С.СВЕТЛЕН, ОУ "Антон Страшимиров"
252400050
С.СЛАВЯНОВО, НЧ "Люба Велич -1905"
252400051
С.ТРЪСТИКА, Сградата на кметството
252400052
С.ЦАР АСЕН, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 2524 Попово