На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1133 Тетевен

113300001
С.БАБИНЦИ, ул Главна №40 - кметство
113300002
С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ул Христо Ботев №15 - училище
113300003
С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ул Христо Ботев №15 - училище
113300004
С.ВАСИЛЬОВО, ул Георги Димитров №167 -читалице
113300005
С.ГАЛАТА, ул Никола Вапцаров №1 - училище
113300006
С.ГАЛАТА, ул Никола Вапцаров №1 - училище
113300007
С.ГАЛАТА, ул Никола Вапцаров №1 - училище
113300008
С.ГЛОГОВО, ул Христо Ботев №51 - училище
113300009
С.ГЛОГОВО, ул Христо Ботев №51 - училище
113300010
С.ГЛОЖЕНЕ, ул Йото Врачев №50 - адм сграда
113300012
С.ГЛОЖЕНЕ, ул Йото Пеев №15 - частна къща
113300014
С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ул Георги Стойков №11 - читалище
113300015
С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ул Тулешевец №8а - частна къща
113300016
С.ГРАДЕЖНИЦА, ул Иван Вазов №235 - завод
113300017
С.ГРАДЕЖНИЦА, ул Иван Вазов №144 - училище
113300018
С.ДИВЧОВОТО, ул Георги Бенковски №42 - детска градина
113300019
С.МАЛКА ЖЕЛЯЗНА, ул Христо Рачев №48 - кметство
113300020
С.РИБАРИЦА, ул Георги Бенковски №188 - кметство
113300021
С.РИБАРИЦА, ул Захари Стоянов №1 - училище
113300022
С.РИБАРИЦА, ул Георги Бенковски №1 - ханче Брязово
113300023
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Бели Вит №44 - стол Явор
113300024
ГР.ТЕТЕВЕН, ул. Христо Ботев №12 - спортен център I етаж
113300025
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Христо Ботев №12 - спортен Център II етаж
113300026
ГР.ТЕТЕВЕН, ул полковник Орлов №3 - клуб
113300027
ГР.ТЕТЕВЕН, ул полковник Орлов №3 - клуб
113300028
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Марин Темелски №4 - гимназия
113300029
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Сава Младенов №9 - община
113300031
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Хаджи Генчо №8 - училище
113300032
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Хаджи Генчо №8 - училище
113300033
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Пенка Михайлова №3 - търговско помещение
113300034
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Трети март №17 - Детска млечна кухня
113300035
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Здравец №19 - Център за обществена подкрепа
113300036
ГР.ТЕТЕВЕН, ул Янко Сакъзов №94 - адм сграда
113300038
С.ЧЕРНИ ВИТ, ул Васил Левски №49 - общежитие
113300040
С.ЧЕРНИ ВИТ, ул Васил Левски №191 - магазин мах Остриля

Секция №

ОИК 1133 Тетевен