На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1637 Хисаря

163700001
ГР.ХИСАРЯ, Клуб на "Съюза на пенсионерите 2004" I-ви, ул."Аугуста" №16
163700002
ГР.ХИСАРЯ, Обединено детско заведение "Мечо Пух", ул."Н.Вапцаров" №22
163700003
ГР.ХИСАРЯ, СУ Христо Смирненски, бул."Хр.Ботев" №43
163700004
ГР.ХИСАРЯ, Народно Читалище "Иван Вазов-1904г."-във фоайето, бул."Ген. Гурко" №23
163700005
ГР.ХИСАРЯ, ОУ Васил Левски, I-ви, бул."Хр.Ботев" №61
163700006
ГР.ХИСАРЯ, НЧ "Никола Вапцаров-1927г." /Момина Баня/, ул."Елин Пелин" №1А
163700007
ГР.ХИСАРЯ, ОУ Климент Охридски - сграда 1, I-ви етаж, бул."Иван Вазов" №73
163700008
ГР.ХИСАРЯ, ОУ Климент Охридски - сграда 2, I-ви етаж, бул."Иван Вазов" №73
163700009
ГР.ХИСАРЯ, Народно Читалище "Искра-1938г.", I-ви етаж, ул.Цар Асен №44
163700010
С.МИХИЛЦИ, Народно Читалище "Христо Ботев-1925г.", ул.1-ва №52
163700011
С.ЧЕРНИЧЕВО, Народно Читалище "Ечо Неделев-1931г.", ул.Стойчо Дамянов №19
163700012
С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, НЧ "Тодор Пашкулов-1928г.", I-ви етаж, малък салон, ул.23-та №1
163700013
С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928г.", етаж 1, ул.1-ва №42
163700014
С.ПАНИЧЕРИ, Клуба на селото, ул.Георги Димитров №51
163700015
С.МЪТЕНИЦА, Кметството - заседателната зала, 1-ви етаж, ул.Ив. Пашкулова №2
163700016
С.СТАРОСЕЛ, Народно Читалище "Гео Милев-1907г.", ул.Георги Димитров №54
163700018
С.КРАСНОВО, НЧ "Отец Паисий - 1926 г., "Фоайето на кметството, ул.1-ва №31
163700019
С.КРЪСТЕВИЧ, Народно Читалище "Страхил-1903г.", ул 1-ва №4
163700020
С.БЕЛОВИЦА, Училището - I-ви етаж, ул.1-ва №10
163700021
С.МАЛО КРУШЕВО, Клуба на селото, ул. 2-ра №35

Секция №

ОИК 1637 Хисаря