На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0908 Джебел

090800001
ГР.ДЖЕБЕЛ, НЧ "Хр.Смирненски"
090800002
ГР.ДЖЕБЕЛ, ЦДГ в кв."Изгрев"
090800003
ГР.ДЖЕБЕЛ, кв."Младост" сграда №95А - бивше училище
090800004
ГР.ДЖЕБЕЛ, СУ "Хр.Ботев"
090800005
ГР.ДЖЕБЕЛ, кв."Брягово" сграда №89 частна сграда
090800006
С.ТЕЛЧАРКА, сграда №35А, училищна барака
090800007
С.КАЗАЦИТЕ, сграда №48А, кметство
090800008
С.ЧАКАЛЦИ, сграда №13-кметство
090800009
С.СЛЪНЧОГЛЕД, сграда №40-кметство
090800010
С.ПЛАЗИЩЕ, ул.Първа №29-кметство
090800011
С.СОФИЙЦИ, ул.Първа №1-кметство
090800012
С.ПОТОЧЕ, сграда №12 - кметство
090800013
С.ВОДЕНИЧАРСКО, сграда №76
090800014
С.РОГОЗЧЕ, сграда №93 - ОУ "Хр.Смирненски"
090800015
С.МРЕЖИЧКО, сграда №60 - бивша ДГ
090800016
С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, сграда №67 - бивше училище
090800017
С.ПОЛЯНЕЦ, сграда №80 - частна сграда
090800018
С.ДУШИНКОВО, сграда №2 - кметството
090800019
С.РИДИНО, сграда №23 - кметство
090800020
С.КОЗИЦА, сграда №113 - кметството
090800021
С.УСТРЕН, сграда №91 - кметство
090800022
С.ЯМИНО, сграда №54 - частна сграда
090800023
С.МИШЕВСКО, ул.Първа №26 - НЧ"Родопска искра"
090800024
С.КУПЦИТЕ, сграда №10 - частна сграда
090800025
С.ЦЪРКВИЦА, сграда №80 - кметство
090800026
С.ТЪРНОВЦИ, сграда №5 - кметство
090800027
С.ЩЕРНА, сграда №22 - кметство
090800028
С.ЖЪЛТИКА, сграда №18 - бившия магазин
090800029
С.КОНТИЛ, сграда №39 - бивша здравна служба
090800030
С.ПРИПЕК, ул.Георги Димитров №18А - НЧ"Димитър Благоев"
090800031
С.ЛЕБЕД, сграда №55 - сграда на ОбА
090800032
С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, сграда №46 - бивше читалище
090800033
С.ЖЕЛЪДОВО, сграда №46 - бивше училище
090800034
С.ДОБРИНЦИ, сграда №64 - бивше училище
090800035
С.ВЪЛКОВИЧ, ул."Първа" №34 - кметство
090800036
С.ЧЕРЕШКА, сграда №104 - частна сграда
090800037
С.ПАПРАТ, ул.Трета №2- кметство
090800038
С.ТЮТЮНЧЕ, сграда №31 - кметство
090800039
С.ИЛИЙСКО, сграда №38 - частна сграда
090800040
С.РОГОЗАРИ, сграда №63 - младежки клуб
090800041
С.ОВЧЕВО, сграда №37 - младежки дом
090800042
С.СКАЛИНА, сграда №29А - частна сграда
090800043
С.СИПЕЦ, сграда №10 - кметство
090800044
С.ПОДВРЪХ, сграда №29 - младежки клуб

Секция №

ОИК 0908 Джебел