На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1408 Брезник

140800001
ГР.БРЕЗНИК, СУ "Васил Левски", ул."Ангел Коцелянов" №9
140800002
ГР.БРЕЗНИК, Бивша ПГСС "Н. Вапцаров", ул."Андрей Михайлов" №75
140800003
ГР.БРЕЗНИК, Бивш ДНА, ул."9-ти септември" №1
140800004
ГР.БРЕЗНИК, Читалище "Просвещение", пл."9-ти септември" №1
140800007
ГР.БРЕЗНИК, ДСХ - Брезник ЕООД, ул."Гоздовска" №1
140800008
С.КРАСАВА, Сградата на кметството с.Красава
140800009
С.ГЪРЛО, Сградата на кметството с.Гърло
140800010
С.РЕБРО, Сградата на кметството с.Ребро
140800011
С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР, Сградата на кметството с.Бр. извор
140800012
С.САДОВИК, Сградата на кметството с.Садовик
140800013
С.КОНСКА, Сградата на кметството с.Конска
140800014
С.РЕЖАНЦИ, Сградата на кметството с.Режанци
140800015
С.БЕГУНОВЦИ, Читалище с.Бегуновци
140800016
С.БАНИЩЕ, Сградата на кметството с.Банище
140800017
С.СТАНЬОВЦИ, Сградата на кметството с.Станьовци
140800019
С.ДОЛНА СЕКИРНА, Сградата на кметството с.Долна Секирна
140800020
С.КОШАРЕВО, Кметството с.Кошарево
140800021
С.ГИГИНЦИ, Читалище с.Гигинци - голям салон
140800022
С.НЕПРАЗНЕНЦИ, Сградата на кметството с.Непразненци
140800023
С.НОЕВЦИ, Читалище с.Ноевци 1-ви етаж /бивша сладкарница/
140800024
С.ВЕЛКОВЦИ, Читалище с.Велковци
140800025
С.СОПИЦА, Кметство с.Сопица
140800026
С.СЛАКОВЦИ, Читалище с.Слаковци - Бивша детска градина - 1-ви етаж

Секция №

ОИК 1408 Брезник