На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2116 Мадан

211600001
ГР.МАДАН, ул. "П. Хилендарски" №13, Пансион към СУ "Отец Паисий"
211600002
ГР.МАДАН, ул. "Обединение" №9, Народно читалище "Иван Вазов"
211600003
ГР.МАДАН, ул. "Обединение" №9, Народно читалище "Иван Вазов"
211600004
ГР.МАДАН, ул. "Перелик" №22, Общежитие на СМК
211600005
ГР.МАДАН, ул. Христо Ботев" №23, Бар "Минстрой"
211600006
ГР.МАДАН, ул. "Явор" №13, Кафе-аперитив
211600007
ГР.МАДАН, ул. Обединение" №66, ОУ "Н.Й. Вапцаров"
211600008
ГР.МАДАН, ул. "Студенец" №12, Търговска сграда
211600009
ГР.МАДАН, ул. "Геоложка" №001, Детска градина
211600010
ГР.МАДАН, ул. "Тракия" №11, ЕТ "Камен Пулев" Търговска сграда
211600011
С.МИТОВСКА, Кметство Митовска
211600012
С.ТЪНКОТО, Кметство Тънкото
211600013
С.БОРИНОВО, Кметство Бориново
211600014
С.ВЪРБА, Кметството Върба
211600015
С.ШАРЕНСКА, Кметство Шаренска
211600016
С.МЪГЛИЩА, Кметство Мъглища
211600017
С.ЛОВЦИ, Кметство Ловци
211600018
С.СРЕДНОГОРЦИ, ул. "П.Р. Славейков" №005, ОУ "П. Р. Славейков"
211600019
С.РАВНИЩА, Кметство Равнища
211600020
С.ЛЕЩАК, Кметство Лещак
211600021
С.ЛЕСКА, Кметство Леска
211600022
С.РАВНИЛ, Кметство Равнил
211600023
С.БОРОВИНА, Кметство Боровина
211600024
С.СТУДЕНА, Кметство Студена
211600025
С.КУПЕН, Кметство Купен
211600026
С.ВЪРБИНА, СУ "Св.Св. Кирил и Методий"
211600027
С.ВЪРБИНА, ул. "Акация" №59, Сграда бивше училище
211600028
С.ЦИРКА, Кметство Цирка
211600029
С.ВЕХТИНО, Кметство Вехтино
211600030
С.БУКОВА ПОЛЯНА, ОУ "Христо Ботев" с. Букова поляна
211600031
С.БУКОВО, Кметство Буково
211600032
С.ГАЛИЩЕ, Кметство Галище
211600033
С.ПЕЧИНСКА, Клуб Печинска
211600034
С.ЧУРКА, Кафе - аперитив "Чурка"

Секция №

ОИК 2116 Мадан