На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0102 Белица

010200001
ГР.БЕЛИЦА, ГИМНАЗИЯ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ."ДИМО ХАДЖИДИМОВ"
010200002
ГР.БЕЛИЦА, ГИМНАЗИЯ "Н.Й. ВАПЦАРОВ", УЛ."ДИМО ХАДЖИДИМОВ"
010200003
ГР.БЕЛИЦА, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, УЛ."ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН" №11
010200004
ГР.БЕЛИЦА, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, УЛ."ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ"
010200005
С.ДАГОНОВО, УЧИЛИЩЕ
010200006
С.КРАИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ."ЕДИНАДЕСЕТА" №18
010200007
С.КРАИЩЕ, МАГ.БИМБ.МАХАЛА-БАРАКИТЕ, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" №4
010200008
С.КРАИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ."ЕДИНАДЕСЕТА" №18
010200009
С.ГОРНО КРАИЩЕ, УЧИЛИЩЕ
010200010
С.ЛЮТОВО, КМЕТСТВО
010200011
С.БАБЯК, УЧИЛИЩЕ
010200012
С.ГЪЛЪБОВО, УЧИЛИЩЕ
010200013
С.КУЗЬОВО, КМЕТСТВО
010200014
С.ПАЛАТИК, УЧИЛИЩЕ
010200015
С.ЧЕРЕШОВО, УЧИЛИЩЕ
010200016
С.ОРЦЕВО, КМЕТСТВО
010200017
С.ЗЛАТАРИЦА, КМЕТСТВО

Секция №

ОИК 0102 Белица