На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2632 Тополовград

263200001
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Драма" №3, Бизнес център "Терзиева къща"
263200002
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Иван Вазов" №13, НУ"Св.Св.Кирил и Методий"
263200003
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Иван Вазов" №13, НУ"Св.Св.Кирил и Методий"
263200004
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Георги Бенковски"-Общински клуб
263200005
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Рила" №6-общински клуб
263200006
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №2-читалище
263200007
ГР.ТОПОЛОВГРАД, ул."Васил Левски" №25а - Общински клуб
263200009
С.БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА, ул."Андрей Галяшкин" №9-Зала на кметството
263200010
С.ДОБРОСЕЛЕЦ, Зала на кметството
263200011
С.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА, Зала на кметството
263200012
С.КАМЕННА РЕКА, Зала на кметството
263200013
С.КНЯЖЕВО, ул."Георги Димитров" №30-Ритуална зала
263200014
С.МРАМОР, ул."Сакар" №19-Зала на кметството
263200015
С.ОРЕШНИК, ул."Г.Димитров" №17-Зала на кметството
263200016
С.ОРЛОВ ДОЛ, Зала на кметството
263200017
С.РАДОВЕЦ, пл."Иван Инджов" №1-Зала на читалището
263200018
С.СВЕТЛИНА, ул."Витоша"-Общински клуб
263200019
С.СИНАПОВО, ул."Иван Иванов" №41-Зала на читалището
263200020
С.СРЕМ, ул."Георги Димитров"-Ритуална зала
263200021
С.УСТРЕМ, ул."Възраждане" №3-ОУ"Иван Вазов"
263200022
С.УСТРЕМ, ул."Възраждане" №3-ОУ"Иван Вазов"
263200023
С.ХЛЯБОВО, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №14-общински клуб
263200024
С.ЧУКАРОВО, Зала на кметството

Секция №

ОИК 2632 Тополовград