На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1607 Брезово

160700001
ГР.БРЕЗОВО, Социален комплекс на общ.Брезово
160700002
ГР.БРЕЗОВО, Пенсионерски клуб
160700003
ГР.БРЕЗОВО, ПГ Златю Бояджиев ет.1-ви
160700004
С.ЧОБА, Пенсионерски клуб
160700005
С.ЧОБА, Читалище
160700006
С.ТЮРКМЕН, Читалищe
160700007
С.ЗЕЛЕНИКОВО, Пенсионерски клуб
160700008
С.ЧЕХЛАРЕ, Клуб в административна сграда
160700009
С.РОЗОВЕЦ, Клуб на ТПК
160700010
С.БАБЕК, Пенсионерски клуб
160700011
С.СВЕЖЕН, Читалище
160700012
С.ЗЛАТОСЕЛ, Пенсионерски клуб
160700013
С.ДРАНГОВО, Бивше училище
160700014
С.ОТЕЦ КИРИЛОВО, Многофункционална зала
160700015
С.БОРЕЦ, Многофункционална зала
160700016
С.ВЪРБЕН, Библиотека
160700017
С.СТРЕЛЦИ, Многофункционална зала
160700018
С.ПЪДАРСКО, Младежки клуб
160700019
С.СЪРНЕГОР, Пенсионерски клуб

Секция №

ОИК 1607 Брезово