На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0432 Сухиндол

043200001
ГР.СУХИНДОЛ, СУ Св. Климент Охридски, сграда №1 - ул.Росица 78
043200002
ГР.СУХИНДОЛ, СУ Св. Климент Охридски, сграда №2 - ул. Росица 32
043200003
ГР.СУХИНДОЛ, СУ Св. Климент Охридски, сграда №1 - ул.Росица 78
043200004
С.КРАСНО ГРАДИЩЕ, Клуба на селото - ул.Първа 10а
043200005
С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, Клуба на селото -ул.Петнадесета №2
043200006
С.БЯЛА РЕКА, Клуба на селото - ул.Първа №52
043200007
С.ГОРСКО КОСОВО, Клуба на селото - ул.Първа №19
043200008
С.КОЕВЦИ, Клуба на селото - ул.Осма №2

Секция №

ОИК 0432 Сухиндол