На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2437 Гурково

243700001
ГР.ГУРКОВО, пл."Войвода Генчо Къргов",Читалище
243700002
ГР.ГУРКОВО, бул."Княз Ал. Батенберг" №21, СУ "Христо Смирненски"
243700003
ГР.ГУРКОВО, бул."Княз Ал. Батенберг" №21, СУ "Христо Смирненски"
243700004
С.ПАНИЧЕРЕВО, ул. "Шипка" №40, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
243700005
С.ПАНИЧЕРЕВО, ул. "Шипка" №40, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
243700006
С.КОНАРЕ, Читалище "Н. Попов"
243700007
С.ПЧЕЛИНОВО, Административна сграда - кметство и поща - с.Пчелиново
243700008
С.ЛЯВА РЕКА, Административна сграда - кметство
243700009
С.ДИМОВЦИ, Административна сграда - кметство с.Димовци

Секция №

ОИК 2437 Гурково