На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1031 Невестино

103100001
С.ВАКСЕВО, Читалищна сграда на ул. " Д. Благоев" №6
103100002
С.ЦЪРВАРИЦА, Кметството
103100003
С.ЧЕТИРЦИ, Кметството
103100004
С.ДОЛНА КОЗНИЦА, Кметството
103100005
С.ДРУМОХАР, В бивша сграда на ПК "6-ти септември"
103100006
С.ЕРЕМИЯ, Кметството
103100007
С.ЗГУРОВО, Кметството
103100008
С.ИЛИЯ, Кметството в. с. Илия
103100009
С.КАДРОВИЦА, Кметството
103100010
С.ЛИЛЯЧ, Кметството
103100011
С.МЪРВОДОЛ, Кметството
103100012
С.НЕВЕСТИНО, ул. "Владимир Поптомов" 17, ет.1 - Административна Сграда
103100013
С.НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА, Кметството
103100014
С.ПАСТУХ, Кметството
103100015
С.ПЕЛАТИКОВО, Кметството
103100016
С.ТИШАНОВО, Сграда на ПК "Напредък" Г. Тишаново
103100017
С.РАШКА ГРАЩИЦА, ул. "Асен Китанов" 38 - Кметството
103100018
С.СМОЛИЧАНО, Кметството в с. Смоличано
103100019
С.СТРАДАЛОВО, Кметството в с. Страдалово

Секция №

ОИК 1031 Невестино