На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0140 Сандански

014000001
ГР.САНДАНСКИ, Ж.К. "СПАРТАК" БЛ.35
014000002
ГР.САНДАНСКИ, ЖК"СПАРТАК", сладкарница"ЕДЕЛВАЙС"
014000003
ГР.САНДАНСКИ, ЖК"СПАРТАК", сладкарница"ЕДЕЛВАЙС"
014000004
ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000005
ГР.САНДАНСКИ, бул."СВОБОДА" №20, БИВШ "СТРОЙРАЙОН"
014000006
ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000007
ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000008
ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14
014000009
ГР.САНДАНСКИ, ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ."ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" №1
014000010
ГР.САНДАНСКИ, ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ."ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" №1
014000011
ГР.САНДАНСКИ, I ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2
014000012
ГР.САНДАНСКИ, ДОМ НА КУЛТУРАТА, КАМЕРНА ЗАЛА, ПЛ."БЪЛГАРИЯ" №1, ЕТ.2
014000013
ГР.САНДАНСКИ, I ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2
014000014
ГР.САНДАНСКИ, I ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2
014000015
ГР.САНДАНСКИ, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ."НАДЕЖДА" №15
014000016
ГР.САНДАНСКИ, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ."НАДЕЖДА" №15
014000017
ГР.САНДАНСКИ, УЛ."СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН" №19
014000018
ГР.САНДАНСКИ, РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."МАКЕДОНИЯ" №53
014000019
ГР.САНДАНСКИ, гр.Сандански, Пазара, модул №3
014000020
ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000021
ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000022
ГР.САНДАНСКИ, НАПС-ЕАД, УЛ."ПЪРВИ МАЙ" №25, КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА
014000023
ГР.САНДАНСКИ, ОБЩЕЖИТИЕ НА ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" №25
014000024
ГР.САНДАНСКИ, ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН", УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №2
014000025
ГР.САНДАНСКИ, ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН", УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №2
014000026
ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000027
ГР.САНДАНСКИ, УЛ."СЛАВЯНКА" №1, ВХ.E
014000028
ГР.САНДАНСКИ, УЛ."ПРЕСИЯН" №13 А
014000029
ГР.САНДАНСКИ, ул."ОСОГОВО" №5
014000030
ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000031
ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4
014000032
С.ПЛОСКИ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
014000033
С.ВЪЛКОВО, БИВШЕ УЧИЛИЩЕ
014000034
С.СТРУМА, ЧИТАЛИЩЕ С.СТРУМА
014000035
С.ЛЕБНИЦА, КМЕТСТВОТО
014000036
С.ЛИЛЯНОВО, КМЕТСТВО С.ЛИЛЯНОВО
014000037
С.ДЕБРЕНЕ, КМЕТСТВО С.ДЕБРЕНЕ
014000038
С.ПОЛЕНИЦА, КМЕТСТВОТО
014000039
С.ПОЛЕНИЦА, КМЕТСТВОТО
014000040
С.ДЖИГУРОВО, ЧИТАЛИЩЕТО
014000041
С.ЛЕШНИЦА, КМЕТСТВОТО
014000042
С.ДАМЯНИЦА, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014000043
С.ДАМЯНИЦА, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014000044
С.НОВО ДЕЛЧЕВО, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
014000045
С.НОВО ДЕЛЧЕВО, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
014000046
С.СКЛАВЕ, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
014000047
С.СКЛАВЕ, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
014000048
С.ЛАСКАРЕВО, КМЕТСТВОТО С.ЛАСКАРЕВО
014000049
С.ЛАДАРЕВО, КМЕТСТВОТО С.ЛАДАРЕВО
014000050
С.СПАТОВО, КМЕТСТВОТО
014000051
С.ХОТОВО, ЧИТАЛИЩЕТО
014000052
С.ЛОЗЕНИЦА, КМЕТСТВОТО
014000053
С.ЗОРНИЦА, КМЕТСТВОТО
014000054
С.ВИНОГРАДИ, КМЕТСТВОТО
014000055
С.ХЪРСОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
014000056
С.ЛЕВУНОВО, РИТУАЛНА ЗАЛА
014000057
ГР.МЕЛНИК, КМЕТСТВОТО
014000058
С.КЪРЛАНОВО, КМЕТСТВОТО с.КЪРЛАНОВО
014000059
С.КАТУНЦИ, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
014000060
С.КАТУНЦИ, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
014000061
С.ЯНОВО, КМЕТСТВОТО
014000062
С.ПЕТРОВО, ЧИТАЛИЩЕТО
014000063
С.КАЛИМАНЦИ, КМЕТСТВО С.КАЛИМАНЦИ
014000064
С.ГОРНО СПАНЧЕВО, МАГАЗИН НА РПК, С.ГОРНО СПАНЧЕВО
014000065
С.ПИРИН, КМЕТСТВОТО
014000066
С.ЧЕРЕШНИЦА, МАГАЗИН НА РПК С.ЧЕРЕШНИЦА
014000067
С.ВРАНЯ, КМЕТСТВОТО
014000068
С.НОВО ХОДЖОВО, МАГАЗИН НА РПК
014000069
С.ГОЛЕШОВО, с.ГОЛЕШЕВО, МАГАЗИН НА РПК

Секция №

ОИК 0140 Сандански