На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1813 Иваново

181300001
С.БОЖИЧЕН, ул. "Балкан" №2, Читалище "П.Р.Славейков", етаж 1
181300002
С.ИВАНОВО, ул. "Чавдар" №1, ОУ "Н.Й.Вапцаров", етаж 1
181300003
С.КОШОВ, ул. "Иван Асен Втори" №2, Салон на кметството, етаж 1
181300004
С.ЧЕРВЕН, ул. "Баба Тонка" №39, Сграда на кметството, етаж 1
181300005
С.ТАБАЧКА, ул. "Васил Левски" №80, Сграда на читалището, етаж 1
181300006
С.ПИРГОВО, ул. "Пиргос" №38 "з", ОУ "Христо Ботев", етаж 1
181300007
С.ПИРГОВО, ул. "Никола Обретенов" №4, Клуб гражданска защита, етаж 1
181300008
С.МЕЧКА, ул. "Цар Борис I" №32А, Клуб на пенсионера, етаж 1
181300009
С.ТРЪСТЕНИК, ул. "Шести септември" №72, Ритуална зала в кметството, етаж 2
181300010
С.ТРЪСТЕНИК, ул. "Шести септември" №70, Читалище - клуб на пенсионера, етаж 1
181300011
С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Христо Ботев" №38, ОУ "Христо Ботев", етаж 1
181300012
С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Витоша" №1А, Малък салон на читалището, етаж 1
181300013
С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Розова долина" №9А, Поставен е фургон.
181300014
С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Витоша" №2, Клуб на пенсионера, етаж 1
181300015
С.КРАСЕН, ул. "Възраждане" №4, Ритуална зала в кметството, етаж 1
181300016
С.НИСОВО, ул. "Цар Освободител" №34, Пенсионерски клуб, етаж 1
181300017
С.СВАЛЕНИК, ул. "Демокрация" №2, ОУ "Св. Кл. Охридски", етаж 1
181300018
С.ЦЕРОВЕЦ, ул. "Ал. Стамболийски" №2 - Сграда кметско наместничество, етаж 1

Секция №

ОИК 1813 Иваново