На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1503 Белене

150300001
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" №1, ОУ "Васил Левски"
150300002
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" №58, СУ "Димчо Дебелянов"
150300003
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" №58, СУ "Димчо Дебелянов"
150300004
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" №1, ОУ "Васил Левски"
150300005
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" №1, ОУ "Васил Левски"
150300006
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" №1, ОУ "Васил Левски"
150300007
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" №58, СУ "Димчо Дебелянов"
150300008
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" №58, СУ "Димчо Дебелянов"
150300009
С.ДЕКОВ, ул. "Неделчо Георгиев" №9, Кметството
150300010
С.ТАТАРИ, ул. "Г. Димитров" №59, ОУ "Отец Паисий"
150300011
С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, ул. "Осъм" №3, Кметството
150300012
С.КУЛИНА ВОДА, ул. "Г. Димитров" №45, НЧ "Изгрев"
150300013
С.БЯЛА ВОДА, ул. "Васил Левски" №50A, Автобусна спирка - помещение №1
150300015
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" №58, СУ "Димчо Дебелянов"
150300016
ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" №1, ОУ "Васил Левски"

Секция №

ОИК 1503 Белене