На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0627 Мездра

062700001
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" №10
062700002
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" №10
062700003
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" №10
062700004
ГР.МЕЗДРА, СУ "Иван Вазов" ул."Г.Димитров" №32
062700005
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" №10
062700006
ГР.МЕЗДРА, СУ "Иван Вазов" ул."Г.Димитров" №32
062700007
ГР.МЕЗДРА, Социален комплекс /АПК/-столова ул."Иван Вазов" №2
062700008
ГР.МЕЗДРА, ПГ "Васил Левски", ул."Свети Патриарх Евтимий" №2
062700009
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода" №1
062700010
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода" №1
062700011
ГР.МЕЗДРА, ПГ "Васил Левски", ул."Свети Патриарх Евтимий" №2
062700012
ГР.МЕЗДРА, ПГ "Васил Левски", ул."Свети Патриарх Евтимий" №2
062700013
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода" №1
062700014
ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода" №1
062700015
С.БОДЕНЕЦ, Читалище, ул. Г. Димитров" №34
062700016
С.БРУСЕН, Салона на кметството, ул. "Цолич" №15
062700017
С.ВЪРБЕШНИЦА, Бивше училище, ул. Първи май" №12
062700018
С.ГОРНА БЕШОВИЦА, Клуб на пенсионера, ул."Хр. Михайлов" №4
062700019
С.ГОРНА КРЕМЕНА, Клуб на пенсионера, ул. "Гаврил Генов" №1
062700020
С.ДОЛНА КРЕМЕНА, ЦДГ, ул. "Ленин" №20
062700021
С.ДЪРМАНЦИ, Читалище, ул. "Кирил и Методий" №16
062700022
С.ЕЛИСЕЙНА, Сграда на кметството, ул. "Г. Марков" №24
062700023
С.ЗВЕРИНО, СУ "Св. Климент Охридски", ул."Митко Палаузов" №2
062700024
С.ЗВЕРИНО, Клуб на пенсионера, ул. "Васил Левски" №1
062700025
С.ЗЛИДОЛ, Ритуална зала, ул. "Искър" №21
062700026
С.ИГНАТИЦА, Читалище, ул. "Г. Димитров" №15
062700027
С.КРАПЕЦ, Сграда на кметството, ул. "Враца" №1
062700028
С.КАЛЕН, Сграда на кметството, ул. "Веслец" №1
062700029
С.КРЕТА, Салон на кметството, ул. "Н.Марков" №1
062700030
С.ЛИК, Сграда на кметството, ул. "В.Пеева" №2
062700031
С.ЛЮТИДОЛ, Сграда на кметството, ул. "Мургаш" №3
062700032
С.ЛЮТИБРОД, Сградата на кметството, ул. Ген.Иван Кинов" №1
062700033
С.МОРАВИЦА, ОУ "Васил Кънчов", ул. "Емил Марков" №3
062700034
С.ОСЕЛНА, Сградата на кметството, ул. "Г. Димитров" №77
062700035
С.ОЧИНДОЛ, Ритуална зала, ул. "Оборище" №1
062700036
С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ, Сграда на кметството, ул. "В. Коларов" №2
062700037
С.РУСКА БЕЛА, Салон на читалището, ул. "Хр. Ботев" №3
062700038
С.РЕБЪРКОВО, Салон на читалището, ул. "Янко Николов" №1
062700039
С.СТАРО СЕЛО, Училище, ул. "Г. Димитров" №39
062700040
С.ТИПЧЕНИЦА, Салон на читалището, ул. "7-ми септември" №45
062700041
С.ЦАКОНИЦА, Салон на смесен магазин, ул. "9-ти септември" №1
062700042
С.ЦАРЕВЕЦ, Младежки клуб в двора на училището, ул. "Хр. Ботев" №2

Секция №

ОИК 0627 Мездра