На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2422 Мъглиж

242200001
ГР.МЪГЛИЖ, гр. Мъглиж, ОУ"Христо Ботев", ул. "Гео Милев" №10
242200002
ГР.МЪГЛИЖ, ОУ"Христо Ботев", ул. "Гео Милев" №10
242200003
ГР.МЪГЛИЖ, ОУ"Христо Ботев", ул. "Гео Милев" №10
242200004
ГР.МЪГЛИЖ, ПГСС "Гео Милев", ул."Гео Милев" №70
242200005
С.ЯГОДА, ОУ"Христо Ботев",ул. "Трети март" №69
242200006
С.ЯГОДА, ОУ"Христо Ботев",ул. "Трети март" №69
242200007
С.ЯГОДА, ОУ"Христо Ботев",ул. "Трети март" №69
242200008
С.ШАНОВО, Народно читалище "Наука"
242200009
С.ЮЛИЕВО, Клуб на пенсионера
242200010
С.ДЪБОВО, с.Дъбово, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Славянска №36Б
242200011
С.ДЪБОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Славянска №36Б
242200012
С.ТУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски", ул."Роза" №40
242200013
С.ТУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски", ул."Роза" №40
242200014
С.ВЕТРЕН, с. Ветрен, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."Стара планина" №1
242200015
С.ВЕТРЕН, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий",ул."Стара планина" №1
242200016
С.ЗИМНИЦА, НЧ "Напредък"

Секция №

ОИК 2422 Мъглиж