На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0515 Грамада

051500001
ГР.ГРАМАДА, ул. "Георги Димитров" №86, помещение ЕТ"ПИМ-Людмила Иванова"
051500002
ГР.ГРАМАДА, пл. "Мико Нинов" №7, Клуб на пенсионера
051500003
ГР.ГРАМАДА, ул. "Ангел Мишев" №1, СУ "Христо Ботев"
051500004
С.ТОШЕВЦИ, ул. "Четиринадесета" №1А, Читалище
051500005
С.БРАНКОВЦИ, пл. "Септември" №2, Кметство
051500006
С.СРАЦИМИРОВО, ул. "Първа" №29, Кметство
051500007
С.ВОДНА, с.Водна, кметството, ул. "Първа" №13
051500008
С.МИЛЧИНА ЛЪКА, ул. "Първа" №25, Кметство
051500009
С.МЕДЕШЕВЦИ, ул. "Двадесета" №10, Кметство

Секция №

ОИК 0515 Грамада