На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1204 Бойчиновци

120400001
ГР.БОЙЧИНОВЦИ, ул. "Гаврил Генов" №2 (помещение на бившата аптека)
120400002
ГР.БОЙЧИНОВЦИ, ул. "Георги Димитров" №90 (сградата на училището І етаж)
120400003
ГР.БОЙЧИНОВЦИ, ул. "Квартал Огоста" №19 (клуб на пенсионера)
120400004
С.ВЛАДИМИРОВО, ул. "Владимир Минчев" №71 (училището-І етаж вляво от входа)
120400005
С.ВЛАДИМИРОВО, ул. "Владимир Минчев" №71(училището-І етаж вдясно от входа)
120400006
С.МЪРЧЕВО, ул. "Четвърта" №29 (в сградата научилището-І етаж вдясно)
120400007
С.МАДАН, пл. "Г. Николов" №1 (сградата на читалището-салона І етаж)
120400008
С.ЕРДЕН, ул. "Седемнадесета" №2 (сградата на читалището - библиотеката)
120400009
С.ОХРИД, ул. "Първа" №67(сградата на бившето училище)
120400010
С.ПОРТИТОВЦИ, ул. "Първа" №32 (сградата на читалището)
120400011
С.БЕЛИ БРЕГ, ул. "Първа" №14 (административна сграда І етаж)
120400012
С.ПАЛИЛУЛА, ул. "Първа" №18А (административна сграда)
120400013
С.БЕЛИ БРОД, ул. "Георги Димитров" №8 (сградата на читалището-първи етаж )
120400014
С.ЛЕХЧЕВО, пл. "Девети септември" №1 (сградата на кметството-ритуална зала)
120400015
С.ЛЕХЧЕВО, пл. "Девети септември" №7 (читалището, клуб на пенсионера)
120400016
С.ЛЕХЧЕВО, ул. "Христо Михайлов" №8 (сградата на училището - І етаж)
120400017
С.ГРОМШИН, ул. "Христо Ботев" №49 (читалище "Светлина" клуба на приземния етаж)
120400018
С.КОБИЛЯК, ул. "Георги Кирков" №14 (клуб на първия етаж на читалището )

Секция №

ОИК 1204 Бойчиновци