На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0501 Белоградчик

050100001
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Княз Александър Батенберг" №6, Социална трапезария
050100002
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Васил Левски" №4, Младежки дом
050100003
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, пл."Възраждане" №1,Читалище
050100004
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Княз Борис І" №6
050100005
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Княз Борис I" №34, Художествена галерия
050100006
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, бул."Съединение" №6, Техникум "А.С.Попов"
050100007
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, бул."Съединение" №6, Техникум "А.С.Попов"
050100008
ГР.БЕЛОГРАДЧИК, бул."Съединение" №39, Обществена трапезария
050100009
С.БОРОВИЦА, Кметството
050100010
С.ЧИФЛИК, с. Чифлик, Кметството
050100011
С.РАБИША, Читалището
050100012
С.ВЕЩИЦА, с. Вещица, Кметството
050100013
С.РАЯНОВЦИ, Читалището
050100014
С.СТАКЕВЦИ, с. Стакевци, Кметството
050100015
С.ГРАНИТОВО, Кметството
050100016
С.ДЪБРАВКА, с. Дъбравка, Кметството
050100017
С.Салаш, Читалището
050100018
С.ОШАНЕ, Кметството

Секция №

ОИК 0501 Белоградчик