На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0149 Струмяни

014900001
С.СТРУМЯНИ, ЧИТАЛИЩЕ "БУДИТЕЛ" /1 ЕТАЖ/, ПЛ."7-МИ АПРИЛ" №2
014900002
С.СТРУМЯНИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №3
014900003
С.МИКРЕВО, ЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" /1 ЕТАЖ/, УЛ."БЕРОВО" №8
014900004
С.МИКРЕВО, КМЕТСТВО, УЛ."ФЕНИКС" №1
014900005
С.МИКРЕВО, СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- 1 ЕТАЖ, УЛ."БУДИТЕЛ" №1-ИЗТОЧЕН ВХОД
014900006
С.МИКРЕВО, СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- 1 ЕТАЖ, УЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ"-СЕВЕРЕН ВХОД
014900007
С.ИЛИНДЕНЦИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."БЕЛИЦА" №13
014900008
С.ИЛИНДЕНЦИ, СГРАДА НА БИВШО ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."БЕЛИЦА" №8
014900009
С.ГОРНА КРУШИЦА, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/
014900010
С.КАМЕНИЦА, КМЕТСТВО /2 ЕТАЖ/
014900011
С.ДРАКАТА, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/
014900012
С.ГОРЕМЕ, КМЕТСТВО /2 ЕТАЖ/
014900013
С.ИГРАЛИЩЕ, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/
014900014
С.НИКУДИН, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/
014900015
С.ЦАПАРЕВО, ЧИТАЛИЩЕ /1 ЕТАЖ/
014900016
С.ДОБРИ ЛАКИ, УЧИЛИЩЕ /1 ЕТАЖ/
014900017
С.РАЗДОЛ, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/

Секция №

ОИК 0149 Струмяни