На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2359 Долна баня

235900001
ГР.ДОЛНА БАНЯ, Сградата на община Долна баня-зала, етаж II, ул."Търговска" №134
235900002
ГР.ДОЛНА БАНЯ, ПГ "Христо Ботев", ул."Търговска" №133
235900003
ГР.ДОЛНА БАНЯ, ЦНСТ "Констанца Ляпчева"- в сградата на ЦОП, ул."Рилско шосе" №7
235900004
ГР.ДОЛНА БАНЯ, Сградата на ПТТС, ул."Търговска" №83
235900005
ГР.ДОЛНА БАНЯ, Читалище "РИЛА-1898",залата до централния вход, ул."Търговска" №95
235900006
ГР.ДОЛНА БАНЯ, ритуална зала в читалище "РИЛА-1898", ул."Търговска" №95

Секция №

ОИК 2359 Долна баня