На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0306 Варна

030600378
С.ТОПОЛИ, ОУ "Хр. Смирненски", ул."Райко Панчелиев" №3А
030600379
С.ТОПОЛИ, ОУ "Хр. Смирненски", ул."Райко Панчелиев" №3А
030600380
С.ТОПОЛИ, ДГ №48 "Ран Босилек", ул."Александър Димитров" №58
030600381
С.ТОПОЛИ, ОУ "Хр. Смирненски", ул."Райко Панчелиев" №3А
030600382
С.КАЗАШКО, Народно читалище "Михаил Шолохов", ул."Казашка" №14
030600383
С.КАМЕНАР, Народно читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" №8
030600384
С.КАМЕНАР, ОУ "Добри Войников", ул."Софроний Врачански" №1
030600385
С.КАМЕНАР, ОУ "Добри Войников", ул."Софроний Врачански" №1
030600386
С.ЗВЕЗДИЦА, Кметство Звездица, ул."Феникс" №59
030600387
С.КОНСТАНТИНОВО, Кметство Константиново, ул."Васил Левски" №36, ет.1
030601001
ГР.ВАРНА, НУИ "Добри Христов", ул."Стефан Караджа" №34
030601002
ГР.ВАРНА, НУИ "Добри Христов", ул."Стефан Караджа" №34
030601003
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Братя Миладинови" №19
030601004
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Братя Миладинови" №19
030601005
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601006
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601007
ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев" №20
030601008
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601009
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601010
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601011
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601012
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601013
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601014
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601015
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601016
ГР.ВАРНА, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10
030601017
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601018
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601019
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601020
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601021
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601022
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601023
ГР.ВАРНА, ОУ"Константин Арабаджиев"(филиал),ул."Хараламби Ангелов" №13
030601024
ГР.ВАРНА, ОУ"Константин Арабаджиев"(филиал),ул."Хараламби Ангелов" №13
030601025
ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик" №80
030601026
ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик" №80
030601027
ГР.ВАРНА, ОУ"Константин Арабаджиев"(филиал),ул."Хараламби Ангелов" №13
030601028
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601029
ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе" №2
030601030
ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев" №20
030601031
ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев" №20
030601032
ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев" №20
030601033
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601034
ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев" №20
030601035
ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев" №20
030601036
ГР.ВАРНА, Младежки дом, бул."Цар Освободител" №27
030601037
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Братя Миладинови" №19
030601038
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601039
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601040
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601041
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601042
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601043
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601044
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601045
ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин" №12
030601046
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601047
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601048
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601049
ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик" №80
030601050
ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик" №80
030601051
ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик" №80
030601052
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601053
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601054
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Априлов", ул."Братя Миладинови" №130
030601055
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601056
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601057
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601058
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601059
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601060
ГР.ВАРНА, ДГ №5 "Слънчо", ул."Юрий Венелин" №5
030601061
ГР.ВАРНА, ДГ №5 "Слънчо", ул."Юрий Венелин" №5
030601062
ГР.ВАРНА, ОУ "Цар Симеон І", ул."Неофит Бозвели" №33
030601063
ГР.ВАРНА, ОУ "Цар Симеон І", ул."Неофит Бозвели" №33
030601064
ГР.ВАРНА, ОУ "Константин Арабаджиев", ул."Ангел Кънчев" №1
030601065
ГР.ВАРНА, ОУ "Константин Арабаджиев", ул."Ангел Кънчев" №1
030601066
ГР.ВАРНА, ОУ "Цар Симеон І", ул."Неофит Бозвели" №33
030601067
ГР.ВАРНА, ОУ "Константин Арабаджиев", ул."Ангел Кънчев" №1
030601068
ГР.ВАРНА, ОУ "Константин Арабаджиев", ул."Ангел Кънчев" №1
030601069
ГР.ВАРНА, ОУ "Цар Симеон І", ул."Неофит Бозвели" №33
030601070
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Христо Ботев- 1928", ул."Черни връх" №62
030601071
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601072
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601073
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601074
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601075
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601076
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601077
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601078
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601079
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601080
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601081
ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" №18
030601082
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Христо Ботев- 1928", ул."Черни връх" №62
030601083
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Христо Ботев- 1928", ул."Черни връх" №62
030601084
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601085
ГР.ВАРНА, ОУ "Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева" №8
030601086
ГР.ВАРНА, ОУ "Цар Симеон І", ул."Неофит Бозвели" №33
030602087
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602088
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602089
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602090
ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1
030602091
ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1
030602092
ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1
030602093
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3
030602094
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3
030602095
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3
030602096
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3
030602097
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602098
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602099
ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска" №1
030602100
ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска" №1
030602101
ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска" №1
030602102
ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска" №1
030602103
ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска" №1
030602104
ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска" №1
030602105
ГР.ВАРНА, Студентско общежитие, ул."Дубровник" №18
030602106
ГР.ВАРНА, Студентско общежитие, ул."Дубровник" №18
030602107
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602108
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602109
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602110
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602111
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602112
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602113
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602114
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602115
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602116
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602117
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602118
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602119
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602120
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602121
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602122
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602123
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602124
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602125
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602126
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602127
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602128
ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23
030602129
ГР.ВАРНА, В и К - Варна ООД, ул."Прилеп" №33
030602130
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60А
030602131
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60А
030602132
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60А
030602133
ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77
030602134
ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77
030602135
ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77
030602136
ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77
030602137
ГР.ВАРНА, Дом на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, ул."Ген.Столетов" №3
030602138
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60А
030602139
ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60А
030602140
ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113
030602141
ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113
030602142
ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113
030602143
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602144
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602145
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602146
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Отец Паисий-1934", бул."Братя Бъкстон" №12А
030602147
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Отец Паисий-1934", бул."Братя Бъкстон" №12А
030602148
ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11
030602149
ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11
030602150
ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11
030602151
ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11
030602152
ГР.ВАРНА, Регионална здравна инспекция, ул."Брегалница" №3
030602153
ГР.ВАРНА, Студентско общежитие, ул."Брегалница", бл.2
030602154
ГР.ВАРНА, Медицински колеж, бул."Цар Освободител" №84
030602155
ГР.ВАРНА, Медицински колеж, бул."Цар Освободител" №84
030602156
ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"
030602157
ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"
030602158
ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"
030602159
ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"
030602160
ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"
030602161
ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"
030602162
ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"
030602163
ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"
030602164
ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"
030602165
ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"
030602166
ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски", ул."Рупи" №1
030602167
ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски", ул."Рупи" №1
030602168
ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски", ул."Рупи" №1
030602169
ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски", ул."Рупи" №1
030602170
ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски", ул."Рупи" №1
030602171
ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54
030602172
ГР.ВАРНА, Ресторант "Каролина", бул."Княз Борис I" №265А
030602173
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602174
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602175
ГР.ВАРНА, Златни пясъци АД (дирекция), к.к. "Златни пясъци"
030602176
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602177
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602178
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602179
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602180
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602181
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602182
ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113
030602183
ГР.ВАРНА, Медицински колеж, бул."Цар Освободител" №84
030602184
ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54
030602185
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602186
ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1
030602187
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602188
ГР.ВАРНА, Регионална здравна инспекция, ул."Брегалница" №3
030602189
ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54
030602190
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602191
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602388
ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1
030602389
ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1
030602390
ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24
030602391
ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29
030602392
ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4
030602394
ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54
030603192
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603193
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603194
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603195
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603196
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603197
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603198
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603199
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603200
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603201
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603202
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603203
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603204
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603205
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603206
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603207
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603208
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603209
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603210
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603211
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603212
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603213
ГР.ВАРНА, II OУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к."Възраждане" II м.р.
030603214
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603215
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603216
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603217
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603218
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603219
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603220
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603221
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603222
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603223
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603224
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603225
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603226
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Елин Пелин-1977", ул."Елин Пелин" №57А
030603227
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Елин Пелин-1977", ул."Елин Пелин" №57А
030603228
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603229
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603230
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603231
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603232
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603233
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603234
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603235
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603236
ГР.ВАРНА, ОУ "Добри Чинтулов", ул."Милосърдие" №12
030603237
ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница" №189
030603238
ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница" №189
030603239
ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница" №189
030603240
ГР.ВАРНА, ОУ "Антон Страшимиров", ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)
030603241
ГР.ВАРНА, ОУ "Антон Страшимиров", ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)
030603242
ГР.ВАРНА, ОУ "Антон Страшимиров", ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)
030603243
ГР.ВАРНА, ОУ "Антон Страшимиров", ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)
030603244
ГР.ВАРНА, ОУ "Антон Страшимиров", ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)
030603245
ГР.ВАРНА, ОУ "Антон Страшимиров", ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)
030603246
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603247
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603248
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603249
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603250
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603251
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603252
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603253
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603254
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603255
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603256
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603257
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603258
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603259
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603260
ГР.ВАРНА, СУ "Гео Милев", бул."Република" №124А
030603261
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603262
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603263
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603264
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603265
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603266
ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов" №3
030603267
ГР.ВАРНА, ОУ "Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603268
ГР.ВАРНА, ОУ "Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603269
ГР.ВАРНА, ОУ "Отец Паисий", ул."Козница" №1
030603270
ГР.ВАРНА, ОУ "Отец Паисий", ул."Козница" №1
030603271
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603272
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603273
ГР.ВАРНА, ОУ "Отец Паисий", ул."Козница" №1
030603274
ГР.ВАРНА, ОУ "Отец Паисий", ул."Козница" №1
030603275
ГР.ВАРНА, ОУ "Отец Паисий", ул."Козница" №1
030603276
ГР.ВАРНА, ОУ "Отец Паисий", ул."Козница" №1
030603277
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603278
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603279
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603280
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик" №225
030603281
ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба" №24
030603282
ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба" №24
030603283
ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба" №24
030603284
ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба" №24
030603285
ГР.ВАРНА, Професионална техническа гимназия, бул."Сливница" №158А
030603286
ГР.ВАРНА, Професионална техническа гимназия, бул."Сливница" №158А
030603287
ГР.ВАРНА, ПГ по горско стопанство и дървообр."Николай Хайтов", ул."Орех" №11
030603288
ГР.ВАРНА, ПГ по горско стопанство и дървообр."Николай Хайтов", ул."Орех" №11
030603289
ГР.ВАРНА, Професионална техническа гимназия, бул."Сливница" №158А
030603290
ГР.ВАРНА, Културен дом на ПП "Успех", ул."Петко Стайнов" №3
030603393
ГР.ВАРНА, II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к. "Възраждане" II м.р.
030603395
ГР.ВАРНА, II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к. "Възраждане" II м.р.
030603396
ГР.ВАРНА, II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к. "Възраждане" II м.р.
030603397
ГР.ВАРНА, II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к. "Възраждане" II м.р.
030603398
ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница" №189
030604291
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604292
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604293
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604294
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604295
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604296
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604297
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604298
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604299
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604300
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604301
ГР.ВАРНА, ДГ №38 "Маргаритка", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 20)
030604302
ГР.ВАРНА, ДГ №38 "Маргаритка", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 20)
030604303
ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)
030604304
ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)
030604305
ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)
030604306
ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)
030604307
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604308
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604309
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604310
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604311
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604312
ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора" №10
030604313
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604314
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604315
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604316
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604317
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604318
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604319
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604320
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604321
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604322
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604323
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604324
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604325
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604326
ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.
030604327
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604328
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604329
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604330
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604331
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604332
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604333
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604334
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604335
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604336
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604337
ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.
030604338
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604339
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604340
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604341
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604342
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604343
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604344
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604345
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604346
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604347
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604348
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604349
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604350
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030604351
ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.
030605352
ГР.ВАРНА, ОУ "Христо Ботев", ул."Св. Св. Кирил и Методий" №8
030605353
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605354
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605355
ГР.ВАРНА, ОУ "Христо Ботев", ул."Св. Св. Кирил и Методий" №8
030605356
ГР.ВАРНА, СУ "Любен Каравелов", ул."Народни будители" №17А
030605357
ГР.ВАРНА, СУ "Любен Каравелов", ул."Народни будители" №17А
030605358
ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители" №4
030605359
ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители" №4
030605360
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605361
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605362
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605363
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Просвета - 1927", ул."Народни будители" №1
030605364
ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители" №4
030605365
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605366
ГР.ВАРНА, Народно читалище "Просвета - 1927", ул."Народни будители" №1
030605367
ГР.ВАРНА, ОУ "Христо Ботев", ул."Св. Св. Кирил и Методий" №8
030605368
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605369
ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители" №4
030605370
ГР.ВАРНА, СУ "Любен Каравелов", ул."Народни будители" №17А
030605371
ГР.ВАРНА, ОУ "Христо Ботев", ул."Кирил и Методий" №8
030605372
ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27
030605373
ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители" №4
030605374
ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов" №38
030605375
ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов" №38
030605376
ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов" №38
030605377
ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов" №38

Секция №

ОИК 0306 Варна