На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0533 Ружинци

053300001
С.РУЖИНЦИ, Читалище "Христо Ботев-1898",ул."Г.Димитров" №33, ет.1,малък салон
053300002
С.ГЮРГИЧ, Общинска сграда, ул."Георги Димитров" №39,I етаж, голям салон,
053300003
С.ПЛЕШИВЕЦ, Читалище"Славяна-2004", ул."Първа" №27, I етаж, салон
053300004
С.ЧЕРНО ПОЛЕ, Детска градина "Детелина", ул."Георги Димитров" №26, I етаж
053300005
С.ДРАЖИНЦИ, Сграда на бивш Здравен дом, ул."Георги Димитров" №21А
053300006
С.ДРЕНОВЕЦ, Читалище "Здравец - 2007", ул."Г. Димитров" №29, ет.1, голям салон
053300007
С.ДРЕНОВЕЦ, Сграда на СУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Г. Димитров" №130, I етаж
053300008
С.ТОПОЛОВЕЦ, Кметството, ул. "Волгоград" №12, IIетаж, салон
053300009
С.БЕЛО ПОЛЕ, с.Бело поле, Кметството, ул."Ж.Пуев" №85, ет.1, малък салон
053300010
С.ДИНКОВО, Кметството, ул. "Четвърта" №5, II етаж

Секция №

ОИК 0533 Ружинци