На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2609 Димитровград

260900001
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бузлуджа" №1 - ОУ "В.Левски"
260900002
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бузлуджа" №1 - ОУ "В.Левски"
260900003
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бузлуджа" №1 - ОУ "В.Левски"
260900004
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бузлуджа" №1 - ОУ "В.Левски"
260900005
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бузлуджа" №1 - ОУ "В.Левски"
260900006
ГР.ДИМИТРОВГРАД, Бул."Христо Ботев" №45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
260900007
ГР.ДИМИТРОВГРАД, Бул."Христо Ботев" №45 -ПЕГ "Ив.Богоров" ( ОУ"Вапцаров" )
260900008
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Вл.Поптомов" №4 ДГ №1 Филиал "Йорданка Чанкова"
260900009
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Вл.Поптомов" №4 Пенсионерски клуб "Славянски"
260900010
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Хр.Ботев" №45-ПЕГ "Иван Богоров"(ОУ"Вапцаров")
260900011
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900012
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900013
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900014
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900015
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900016
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Хр.Ботев" №45-ПЕГ "Иван Богоров"(ОУ"Вапцаров")
260900017
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900018
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Хр.Ботев" №45-ПЕГ "Иван Богоров"(ОУ"Вапцаров")
260900019
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."П.Евтимий" №12-ОУ "Алеко Константинов"
260900020
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Хр.Ботев" №45-ПЕГ "Иван Богоров"(ОУ"Вапцаров")
260900021
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
260900022
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
260900023
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Ст.Стамболов" №1 Спортна зала "Младост"
260900024
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900025
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900026
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №30 ДГ "Райна Княгиня"-северен вход
260900027
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Христо Смирненски" №1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
260900028
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Христо Смирненски" №1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
260900029
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Христо Смирненски" №1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
260900030
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900031
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900032
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900033
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900034
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900035
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."З.Зограф" №27 - СУ "Л.Каравелов"
260900036
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Кап.П.Войвода" №19 - ДГ №4 (Филиал "Пролет")
260900037
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Кап.П.Войвода" №19 - ДГ №4 (Филиал "Пролет")
260900038
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Г.Делчев"-Клуба на пенсионера
260900039
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Г.Делчев"-Клуба на пенсионера
260900040
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Д.Благоев" №84 - ПГ "Асен Златаров"
260900041
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Св. Климент Охридски" №1- ПМГ"Иван Вазов"
260900042
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Св. Климент Охридски" №1- ПМГ"Иван Вазов"
260900043
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Д.Димов" №2- ОУ "П.Славейков"
260900044
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Д.Димов" №2- ОУ "П.Славейков"
260900045
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Св. Климент Охридски" №1- ПМГ"Иван Вазов"
260900046
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Д.Димов" №2- ОУ "П.Славейков"
260900047
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Д.Димов" №2- ОУ "П.Славейков"
260900048
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Д.Димов" №2- ОУ "П.Славейков"
260900049
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
260900050
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
260900051
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
260900052
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Съединение" №54 - Читалище "Николай Хайтов"
260900053
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бригадирска" №58 - ДГ №3 (Филиал "Звездица")
260900054
ГР.ДИМИТРОВГРАД, бул."Съединение" №54 - Читалище "Николай Хайтов"
260900055
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Бригадирска" №58 - ДГ №3 (Филиал "Звездица")
260900056
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Изгрев" №1 ОУ "П.Яворов"
260900057
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Баба Иванка" №1 ДГ "Лилия" - южен вход
260900058
ГР.ДИМИТРОВГРАД, ул."Баба Иванка" №1 ДГ "Лилия" - южен вход
260900060
С.ЗЛАТОПОЛЕ, Ритуална зала
260900061
С.РАЙНОВО, Кметство
260900062
С.ДОБРИЧ, Бившето училище
260900063
С.ДОБРИЧ, Бившето училище
260900064
С.КАСНАКОВО, Кметство
260900065
С.СВЕТЛИНА, Кметство
260900066
С.ГОРСКИ ИЗВОР, Училище
260900067
С.ГОРСКИ ИЗВОР, Училище
260900068
С.КРУМ, Кметство
260900069
С.ЯБЪЛКОВО, Училище
260900070
С.ЯБЪЛКОВО, Училище
260900071
С.СТАЛЕВО, Читалище
260900072
С.СКОБЕЛЕВО, Читалище
260900073
С.ВЪРБИЦА, Кметство
260900074
С.БОДРОВО, Пенсионерски клуб
260900075
С.ВЕЛИКАН, Читалище
260900076
ГР.МЕРИЧЛЕРИ, Училище
260900077
ГР.МЕРИЧЛЕРИ, Училище
260900078
ГР.МЕРИЧЛЕРИ, Училище
260900079
С.ДЛЪГНЕВО, Пенсионерски клуб
260900080
С.КРЕПОСТ, Училище
260900081
С.КРЕПОСТ, Училище
260900082
С.ЧЕРНОГОРОВО, Ритуалната зала
260900083
С.ВОДЕН, Кметство
260900084
С.БРЯСТ, Читалище
260900085
С.ЗДРАВЕЦ, Читалище
260900086
С.СТРАНСКО, Младежки клуб
260900087
С.РАДИЕВО, Читалище
260900088
С.ГОЛЯМО АСЕНОВО, Пенсионерски клуб/здравна служба
260900089
С.МАЛКО АСЕНОВО, Кметство
260900090
С.БРОД, Читалище
260900091
С.ДОЛНО БЕЛЕВО, Пенсионерски клуб

Секция №

ОИК 2609 Димитровград