На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1029 Кюстендил

102900001
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски"
102900002
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на ул."Спартак" №23
102900003
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Пето ОУ "Христо Ботев"
102900004
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Пето ОУ "Христо Ботев"
102900005
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"
102900006
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"
102900007
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на ул."Ал.Димитров" №35
102900008
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"
102900009
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"
102900010
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"
102900011
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"
102900012
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Шесто ОУ "Паисий Хилендарски"
102900013
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на ул."Асен Златаров" №36
102900014
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900015
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900016
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски"
102900017
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900018
ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"
102900019
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Стадион "Странджата"
102900020
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Стадион "Странджата"
102900021
ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"
102900022
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на пенсионера на ул."Хр.Ботев" 23
102900023
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски"
102900024
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Дом на дружбата
102900025
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ул. "Марин Дринов" 7 - Новата сграда на Обединен детски комплекс
102900026
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ул. "Марин Дринов" 7 - Новата сграда на Обединен детски комплекс
102900027
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Читалище "Ильо Войвода" кв. "Герена"
102900028
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов"
102900029
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов"
102900030
ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"
102900031
ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"
102900032
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Сградата на Поликлиниката /главен вход/
102900033
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Поликлиника - бившата "Бърза помощ"
102900034
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Килийно училище
102900035
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Обреден Дом - ул."Демокрация" №40
102900036
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Обществена социална трапезария "Майчина любов"
102900037
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуб по спортен бридж - западно от пл. Велбъжд
102900038
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на пенсионера на ул. "Ракла" №3
102900039
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
102900040
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
102900041
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
102900042
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
102900043
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900044
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"
102900045
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"
102900046
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"
102900047
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"
102900048
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"
102900049
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900050
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900051
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900052
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба в бл. ЗА - ул. "Цар Освободител" бл. 3А
102900053
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба в кв. "Въртешево"
102900054
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900055
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900056
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900057
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"
102900058
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900059
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900060
ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"
102900061
ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба в кв. "Въртешево"
102900062
С.МАЗАРАЧЕВО, Седалището на кметския наместник в с. Мазарачево
102900063
С.ДРАГОВИЩИЦА, Читалището
102900064
С.ГЮЕШЕВО, Клуба на пенсионера на ул."Хр.Ботев"
102900065
С.КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, Седалището на кметския наместник
102900066
С.ПРЕКОЛНИЦА, Седалището на кметския наместник
102900067
С.РАНЕНЦИ, Седалището на кметския наместник
102900068
С.ДОЛНО СЕЛО, Седалището на кметския наместник
102900069
С.БОБЕШИНО, Седалището на кместския наместник
102900070
С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, Седалището на кметския наместник
102900071
С.ГЪРЛЯНО, Седалището на кметския наместник
102900072
С.ВРАТЦА, Сградата на бившето Читалище
102900073
С.ГОРНА БРЕСТНИЦА, Седалището на кметския наместник
102900074
С.ЖИЛЕНЦИ, Читалището
102900075
С.ЖИЛЕНЦИ, Читалището
102900076
С.ГРАМАЖДАНО, Читалището
102900077
С.БОГОСЛОВ, Детската Градина
102900078
С.ГОРАНОВЦИ, Бившия Стол на АПК
102900079
С.НОВО СЕЛО, Седалището на кметския наместник в с. Ново село
102900080
С.СЛОКОЩИЦА, Клуба на пенсионера и инвалида
102900081
С.СЛОКОЩИЦА, Клуба на пенсионера
102900082
С.ГРАНИЦА, Читалището
102900083
С.ЛЕЛИНЦИ, Читалището
102900084
С.БЕРСИН, Седалището на кметския наместник
102900085
С.НОВИ ЧИФЛИК, Седалището на кметския наместник
102900086
С.ТЪРНОВЛАГ, Седалището на кметския наместник
102900087
С.БАГРЕНЦИ, Училището
102900088
С.ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК, Клуб на пенсионера
102900089
С.ГИРЧЕВЦИ, Седалището на кметския наместник
102900090
С.ЖАБОКРЪТ, Кметството
102900091
С.ЯБЪЛКОВО, Кметството
102900092
С.ДВОРИЩЕ, Седалището на кметския наместник
102900093
С.КОНЯВО, Читалището
102900094
С.ЦЪРВЕНЯНО, Седалището на кметския наместник в с. Цървеняно
102900095
С.СТЕНСКО, Седалището на кметския наместник
102900096
С.ГОРНА ГРАЩИЦА, Читалището
102900097
С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, Читалището
102900098
С.ТАВАЛИЧЕВО, Училището
102900099
С.КАТРИЩЕ, Седалището на кметския наместник
102900100
С.НИКОЛИЧЕВЦИ, Кметството
102900101
С.СКРИНЯНО, Седалището на кметския наместник
102900102
С.КОПИЛОВЦИ, Училището
102900103
С.ШИПОЧАНО, Седалището на кметския наместник
102900104
С.ШИШКОВЦИ, Читалището
102900105
С.РАЖДАВИЦА, Читалището в с. Ръждавица
102900106
С.ЛОЗНО, Кметството
102900107
С.РАДЛОВЦИ, Седалището на кметския наместник
102900108
С.СОВОЛЯНО, Кметството
102900109
С.НОВО СЕЛО, Седалището на кметския наместник

Секция №

ОИК 1029 Кюстендил