На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2438 Николаево

243800001
ГР.НИКОЛАЕВО, ОУ "Кирил и Методий ", ул." Св.св.Кирил и Методий" 13
243800002
ГР.НИКОЛАЕВО, ОУ "Кирил и Методий ", ул." Св.св.Кирил и Методий" 13
243800003
ГР.НИКОЛАЕВО, ОУ "Кирил и Методий ", ул." Св.св.Кирил и Методий" 13
243800004
С.ЕЛХОВО, Народно Читалище " Хр.Смирненски -1899", ул." Свобода " 56
243800005
С.НОВА МАХАЛА, Народно Читалище " Зорница - 1928"
243800006
С.ЕДРЕВО, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 2438 Николаево