На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1915 Кайнарджа

191500501
С.ВОЙНОВО, Кметство ул."Първа" №22
191500502
С.ГОЛЕШ, Училище ул."Първа" №28
191500503
С.ГОЛЕШ, Училище ул."Първа" №28
191500504
С.ДАВИДОВО, Кметство ул."Първа" №9
191500505
С.ДОБРУДЖАНКА, Кметство ул."Първа" №28
191500506
С.ЗАРНИК, Читалище ул."Първа" №12
191500507
С.КАЙНАРДЖА, Училище ул."Ради Перчемлиев" №2
191500508
С.КРАНОВО, Кметство ул."Първа" №33
191500509
С.ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО, Кметство ул."Трета" №2
191500510
С.ПОСЕВ, Кметство ул."Шеста" №2
191500511
С.СВЕТОСЛАВ, Кметство ул."Първа" №24
191500512
С.СРЕДИЩЕ, Училище ул."Цанко Церковски" №1
191500513
С.СРЕДИЩЕ, Училище ул."Цанко Церковски" №1

Секция №

ОИК 1915 Кайнарджа