На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1419 Земен

141900001
ГР.ЗЕМЕН, Читалище "Светлина" гр.Земен, ул."Земенски манастир" №61
141900002
ГР.ЗЕМЕН, Клуб на пенсионера гр.Земен, ул."Земенски манастир" №47
141900003
ГР.ЗЕМЕН, СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Земен, ул."Груйова" №2
141900004
С.БЛАТЕШНИЦА, Кметско наместничество с.Блатешница
141900005
С.ЖАБЛЯНО, Кметско наместничество с.Жабляно
141900006
С.ПЕЩЕРА, Кметско наместничество с.Пещера
141900007
С.КАЛОТИНЦИ,С.ВРАНЯ СТЕНА,С.РАЯНЦИ, Кметско наместничество с.Калотинци
141900008
С.ДИВЛЯ, Младежки дом с.Дивля
141900009
С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА,С.ОДРАНИЦА, Кметско наместничество с.Горна Глоговица
141900010
С.ГОРНА ВРАБЧА, С.ДОЛНА ВРАБЧА,С.СМИРОВ ДОЛ,Кметско наместничество с.Горна Врабча
141900011
С.МУРЕНО,С.ПАДИНЕ, Кметско наместничество с.Мурено
141900012
С.ЕЛОВДОЛ, Кметско наместничество с.Еловдол
141900013
С.ГАБРОВДОЛ,С.БЕРЕНДЕ, Кметско наместничество с.Габровдол

Секция №

ОИК 1419 Земен