На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0817 Каварна

081700001
ГР.КАВАРНА, ул.Добротица №24
081700002
ГР.КАВАРНА, ул.Г.С.Раковски №25
081700003
ГР.КАВАРНА, ул.Хаджи Димитър №46
081700004
ГР.КАВАРНА, ул.Добри Орлов №2
081700005
ГР.КАВАРНА, ул. Ст. Воденичаров №3
081700006
ГР.КАВАРНА, ул.Ал. Стамболийски №2
081700007
ГР.КАВАРНА, ул.България №22
081700008
ГР.КАВАРНА, ул.Кирил и Методий №17
081700009
ГР.КАВАРНА, ул.Кирил и Методий №17
081700010
ГР.КАВАРНА, ул.Сан Стефано №16
081700011
ГР.КАВАРНА, ул.Добри Орлов №2
081700012
ГР.КАВАРНА, ул. Ст. Воденичаров №3
081700013
ГР.КАВАРНА, ул.България №22
081700014
С.БЕЛГУН, ул.Първа №21
081700015
С.БОЖУРЕЦ, ул.Първа №15
081700016
С.БЪЛГАРЕВО, ул.Първа №42
081700017
С.БЪЛГАРЕВО, ул.Първа №49
081700018
С.ВИДНО, ул.Тринадесета №21
081700019
С.ВРАНИНО, ул.Първа №17
081700020
С.КАМЕН БРЯГ, ул.Шестнадесета №2
081700021
С.МОГИЛИЩЕ, ул.Първа №9
081700022
С.НЕЙКОВО, ул.Четвърта №10а
081700023
С.ПОРУЧИК ЧУНЧЕВО, ул.Пета №14
081700024
С.РАКОВСКИ, ул.Трета №9
081700025
С.СВЕТИ НИКОЛА, ул.Втора №13
081700026
С.СЕЛЦЕ, ул.Първа №1
081700027
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ул.Първа №9а
081700028
С.ТОПОЛА, ул.Осма №2а
081700029
С.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ул.Първа №15
081700030
С.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ул.Първа №11

Секция №

ОИК 0817 Каварна