На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0217 Поморие

021700001
С.АЛЕКСАНДРОВО, Кметството
021700002
ГР.АХЕЛОЙ, ОУ "Христо Ботев"
021700003
ГР.АХЕЛОЙ, ОУ "Христо Ботев"
021700004
ГР.АХЕЛОЙ, ОУ "Христо Ботев"
021700005
ГР.АХЕЛОЙ, ОУ "Христо Ботев"
021700006
С.БАТА, ОУ "Христо Ботев"
021700007
С.БАТА, ОУ "Христо Ботев"
021700008
С.БЕЛОДОЛ, Кметството
021700009
С.ГАБЕРОВО, НУ "Константин Величков"
021700010
С.ГЪЛЪБЕЦ, ОУ "Георги Стойков Раковски"
021700011
С.ГЪЛЪБЕЦ, ОУ "Георги Стойков Раковски"
021700012
С.ДЪБНИК, ОУ "Елин Пелин"
021700013
ГР.ПОМОРИЕ, НЧ "Просвета 1888" гр.Поморие-филиал кв.Каменар
021700014
ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
021700015
ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
021700016
ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
021700017
ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
021700018
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов"
021700019
ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ "Алеко Константинов"
021700020
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов"
021700021
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов"
021700022
ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ "Алеко Константинов"
021700023
ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ "Алеко Константинов"
021700024
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов" (начално училище)
021700025
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов" (начално училище)
021700026
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов" (начално училище)
021700027
ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ "Алеко Константинов"
021700028
ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"
021700029
ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"
021700030
ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"
021700031
ГР.ПОМОРИЕ, Център за обществена подкрепа
021700032
ГР.ПОМОРИЕ, Център за обществена подкрепа
021700033
ГР.ПОМОРИЕ, Дневен център за възрастни хора
021700034
С.ЛЪКА, НЧ "Възраждане"
021700035
С.МЕДОВО, НЧ "Христо Ботев 1963"
021700036
ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"
021700037
ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"
021700038
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов" (начално училище)
021700039
ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов" (начално училище)
021700040
ГР.ПОМОРИЕ, Център за обществена подкрепа
021700041
С.КОЗИЧИНО, Кметството
021700042
С.ГОРИЦА, ДВФУ/Дом за възрасти хора с физически увреждания/
021700043
С.ГОРИЦА, НЧ "Поука"
021700044
С.ПОРОЙ, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
021700045
С.СТРАЦИН, ОУ "Отец Паисий"
021700046
С.СТРАЦИН, ОУ "Отец Паисий"
021700047
С.КОСОВЕЦ, Кметството
021700051
С.ДЪБНИК, ОУ "Елин Пелин"

Секция №

ОИК 0217 Поморие