На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1314 Лесичово

131400001
С.ЛЕСИЧОВО, Народно читалище "Отец Паисий-1890г.", пл."14-ти Септември" №2
131400002
С.БОРИМЕЧКОВО, Народно читалище "Пробуда-1930г.", ул."Втора" №1
131400003
С.ДИНКАТА, Народно читалище "Пробуда-1914г." (фоайе), ул."Първа" №2
131400004
С.КАЛУГЕРОВО, Туристически - посетителски инф. център, ул."Площад" №5
131400005
С.КАЛУГЕРОВО, ОбУ "Христо Ботев", ул."Деветнадесета" №11
131400006
С.ПАМИДОВО, Народно читалище "Христо Ботев-1938г.", ул."Първа" №24А
131400007
С.ЦЕРОВО, Народно читалище "Георги Бенковски 1900г.", ул."Първа" №32
131400008
С.ЩЪРКОВО, Народно читалище "Христо Ботев-1927г.", ул."Първа" №34
131400009
С.ЩЪРКОВО, ДПЛФУ "Света Петка", ул."Дванадесета" №4
131400010
С.ДИНКАТА, Основно училище "Кочо Честименски" (I етаж), ул."Седемнадесета" №34

Секция №

ОИК 1314 Лесичово