На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0422 Павликени

042200001
СУ "Бачо Киро" - Павликени нова сграда І ет. кабинет- рисуване ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 53 Павликени
042200002
СУ "Бачо Киро" - Павликени нова сграда І ет. кабинет - руски език ул."Св.св.Кирил и Методий" № 53 Павликени
042200003
СУ "Бачо Киро" - Павликени ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 53 нова сграда І ет. кабинет - биология
042200004
ОУ "Св. Кл. Охридски" кабинет № 4,I етаж пл."Свобода" № 21 Павликени
042200005
Лекционна зала на НЧ пл."Свобода" № 3 Павликени
042200006
ОУ "Св. Кл. Охридски" Кабинет по английски език пл."Свобода" № 21 Павликени
042200007
ОУ "Св. Кл. Охридски" кабинет № 9,I етаж пл."Свобода" № 21 Павликени
042200008
Младежки център на НЧ пл."Свобода" № 3 Павликени
042200009
НУ "П.Р. Славейков" II етаж,кабинет I ул."Ловец" № 10 Павликени
042200010
НУ "П.Р. Славейков" II етаж,кабинет II ул."Ловец" № 10 Павликени
042200011
НУ "П.Р. Славейков" II етаж,кабитен ІІІ ул."Ловец" № 10 Павликени
042200012
Общински пазар Клуб на инвалида Павликени ул."Христо Смирненски" №11
042200013
Спортна зала-шах клуб ул. "Г.Ст.Раковски" №2 Павликени
042200014
Стадиона - битова сграда бул."Руски" №44, Павликени
042200016
СУ "Б. Киро" - Павликени нова сграда, ет.І класна стая на 12 а клас ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 53
042200017
ОУ "Св. Кл. Охридски" кабинет № 10 пл."Свобода" № 21
042200021
ОУ с. Батак, ул."Първа" 41, ст 1 клас
042200022
НЧ-Бутово, ул."Тридесет и седма" 22
042200023
ОУ Бяла черква ул. "Бачо Киро" №65 класна стая VІ клас І етаж
042200024
ОУ - Бяла черква, ул. "Бачо Киро" 65 кл. стая V клас, І етаж
042200025
ОУ - Б.Черква, ул."Бачо Киро" 65 Кл. Стая VІІ клас І етаж
042200026
Клуб на пенсионера - пл."Поп Балчо" № 2
042200027
ОУ „Ф. Тотю“,ул."Първа" №53 кл.стая II клас
042200028
ОУ „Ф. Тотю“,ул."Първа" №53, кл.стая на III клас
042200029
ЧППК „Наша нива“, ул. „Първа“ №43, /бивша аптека/, с. Г. Липница
042200030
ул."Втора"№5 пенс. клуб
042200031
Клуб на пенсионера-Димча ул. "І-ва" 27
042200032
НЧ - Дъскот, ул."Тридесет и трета" 1
042200033
НЧ"Добра Надежда", ул. "Двадесет и седем" № 6
042200035
Клуб на пенсионера, ул. „Тринадесета”,№ 3а,с. Лесичери
042200036
НЧ с.Михалци, МС,ул."проф.П.Кунин" 73
042200037
Клуб на кметството, с. Мусина, ул"1-ва" 16
042200038
ОУ Недан,ст.3-ти клас,ул.”Тридесета” №2
042200039
ОУ Недан,ст.2-ри клас,ул.”Тридесета” №2
042200040
Клуб на пенсионер с. Паскалевец, ул. „Трета“ №26
042200041
Клуб на пенсионер с. Патреш,ул."Първа"№ 11а
042200042
Клуб на пенсионера с. Росица ул."Шеста"№1а
042200043
НЧ-Сломер,ул."Първа " № 42, голямо фоайе – І ет.
042200044
Бивш стол на ЗК, с. Стамболово ул."Първа"№32

Секция №

ОИК 0422 Павликени